Maapõu

8.02.19

Vastavalt Maapõueseadus § 2 on maapõu maismaal, sise- ja piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis inimtegevuseks tehniliselt ja majanduslikult kättesaadav maakoore osa.

Toimetaja: ANU EISENSCHMIDT