Maapõu

2.01.20

Vastavalt Maapõueseadus § 2 on maapõu maismaal, sise- ja piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis inimtegevuseks tehniliselt ja majanduslikult kättesaadav maakoore osa.

Toimetaja: SIGNE LAAGUS