Komisjonid

3.05.21
Revisjonikomisjon
Komisjoni esimees Ülo Liblik tel 516 9354 e-post ylo53@hot.ee
Komisjoni aseesimees      
Komisjoni liige Kadri-Aija Viik tel 516 7650

e-post kadri_aija@hotmail.com

Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid.

 

Eelarve- ja arengukomisjon
Komisjoni esimees Väino Lill tel 5036 706 e-post vaino.lill@gmail.com
Komisjoni aseesimees Janek Ilves tel 5562 1804 e-post janek.ilves6@gmail.com
Komisjoni liikmed Margus Kukk, Peeter Paisuots, Kalle Song, Ago Tominga

 

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolekute protokollid.

Eelarvekomisjoni koosolekute protokollid.

Arengu- ja majanduskomisjoni koosolekute protokollid alates 25.04.2018

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon
Komisjoni esimees Heli Juhkamsoo  tel 5563 1310 e-post helijuhkamsoo@gmail.com
Komisjoni aseesimees Avo Sinijärv tel 5292 745 e-post raekoja7@gmail.com
Komisjoni liikmed Toivo Tallo, Veiko Tugedam, Katrin Vainlo

 

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid alates  13.02.2019

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid 01.01.2018 - 05.11.2018

Kultuurikomisjoni koosolekute protokollid 11.02.2014 - 02.05.2017
 

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Komisjoni esimees      
Komisjoni aseesimees Kristi Sutt tel 5649 1934 e-post kristi.sutt@gmail.com
Komisjoni liikmed Morten Aasaroht, Merike Maidle, Elve Tilk 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekute protokollid alates 17.04.2012

 

Saarde Vallavolikogu 26.08.2020 otsusega nr 44 "Saarde Vallavolikogu alatiste komisjonide tegevuse lõpetamine" lõpetati eelarve komisjoni ning arengu- ja majanduskomisjoni tegevus ja volitused.

Saarde Vallavolikogu 26.08.2020 otsus nr 45 "Saarde Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni moodustamine".

Saarde Vallavolikogu 14.12.2017 otsus nr 52 "Vallavolikogu alatiste komisjonide töövaldkondade määramine"