Kaitseväe Kikepera harjutusväli

13.01.21

Kikepera harjutusvälja 2021. a veebruarikuu graafik

Kikepera harjutusvälja 2021. a jaanuarikuu graafik

Kikepera harjutusvälja 2020. a detsembrikuu graafik

 

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kikepera harjutusväljal toimuva väljaõppe kohta saab infot veebiaadressilt: http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/Harjutusvaljad/Kaitsevae-harjutusvaljad/Kikepera

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab veebiaadressilt:
http://www.mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad

Toimetaja: SIGNE LAAGUS