2020

« Tagasi

Keskkonnaloa teade

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Saarde Vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

11.08.2020 esitas Keskkonnaamet Nordpont OÜ keskkonnaloa taotluse Saarde Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Keskkonnaluba taotletakse Timmkanalis (registrikood VEE1151100) kalade rändetee parandamiseks, täpsemalt lõheliste varjevõimaluste lisamiseks. Tegevus toimub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Võidu külas ning Saarde vallas Laiksaare külas Timmkanalis.

Keskkonnaloa taotlus nr M-111038 on kättesaadav Keskkonnaotsuste infosüsteemis

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=11112&application_id=1004598.