Jäätmemajandus

3.10.21

Korraldatud jäätmete vedu Saarde vallas teostab Ragn-Sells AS

Kontakt:

Pärnu kontor
Aadress:

Lille 4-214
80041 Pärnu

Telefon: 6060439
 

E-post:  parnu@ragnsells.ee
Avatud: E - R 8.00-16.00

Saarde valla jäätmehoolduseeskiri, muudetud jäätmehoolduseeskirja lisa 1

Jäätmekonteinerite ja jäätmete kogumisplatside asukohad Saarde vallas

Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri Saarde vallas alates 01.12.2018

Saarde valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Jäätmejaama teenuse kohta saab infot aadressil www.paikre.ee.
 
Jäätmete vastuvõtt:
 
1) OÜ Paikre Sorteerimisjaamas 
E-R 8.00-18.00
L 10.00-14.00 
P 10.00-12.00
asukoht Pärnu linn, Raba 39
Tel: 44 55 750, e-post: info@paikre.ee
 
2) OÜ Paikre prügilas
E-R 7.00-19.00 L 8.00-18.00
P 13.00-16.00
Põlendmaa, Paikuse vald, Pärnumaa
Tel: 44 55 760, e-post: info@paikre.ee
 
 

Pakendijäätmete sorteerimise juhend

Reeglina on kogumispunktis eraldi konteinerid paberile ja papile (sinine konteiner), segapakendile (kollane konteiner) ning klaaspakendile (roheline konteiner). Juhul kui klaaspakendeid ei saa eraldi ära anda, siis võib need panna segapakendikonteinerisse.

Pea meeles, et taaskasutada saab vaid puhtaid pakendeid! Pakendeid ei pea pesema seebi ja harjaga, kuid loputamine on paljude pakendite puhul teostatav ja vajalik!

 

Pakendijäätmete kogumist korraldavad MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), MTÜ Eesti Pakendiringlus ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)

 

 


 

Suurjäätmete ja klaasijäätmete kogumisring tuleb taas

Korraldatud jäätmeveo uuel etapil, mis algas 01. augustil 2017, saab samal kogumisringil ära anda nii suurjäätmeid kui ka lehtklaasi.

Auto sõidab jäätmevaldajate juurde, kes on äraveo tellinud.

Tellimiseks helistage Ragn-Sells AS-le tel 6060439 või saatke e-kiri parnu@ragnsells.com. Samuti võite oma soovi esitada vallamajja tel 4490134 või 53070296, e-kirjaga kaie.sakala@saarde.ee. Teatage oma jäätmeveo lepingu number, jäätmevaldaja ja kinnistu nimi ning aadress, jäätmete asukoht ja selgitused, mis jäätmetega on tegu. Tellimine esitada hiljemalt 30. septembriks 2021. Paigutage suurjäätmed ja klaasijäätmed värava juurde või tee äärde autole ligipääsetavasse kohta. Klaasijäätmed panna kasti või tugevast materjalist kotti, mis võimaldab autole tõstmist.

Suurjäätmete äravedu on tasuta, kuid klaasijäätmete eest esitatakse tellijale arve 114 eurot ühe m3 eest. Kogust hinnatakse visuaalselt.

Suurjäätmed on Keskkonnaministri 14.12.2015 määruse nr 70 "Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu" lisas koodiga 20 03 07 tähistatud jäätmed. Need on näiteks vana mööbel, põrandavaibad, kraanikausid, WC-potid ja muud suured esemed, mis oma konteinerisse ei mahu. Siia alla ei kuulu jäätmed, mille vedu on korraldatud teiste õigusaktide alusel, nagu sõidukite rehvid, külmkapid, telerid jm elektroonikajäätmed ning ehitus- ja lammutusjäätmed (nt kipsplaat, linoleum, aknad, uksed jne). Ka ei kuulu suurjäätmete alla suur prügikott tavaliste segaolmejäätmetega või vanade riietega.

Klaasijäätmed on koodiga 20 01 02 tähistatud lehtklaasi jäätmed – aknaklaas (raamideta), kasvuhooneklaas. Siia alla ei kuulu sõidukite aknaklaas (anda üle vastavat keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale) ega klaasist pudelid-purgid (panna pakendikonteinerisse).

 

 

 

 
Toimetaja: SIGNE LAAGUS