Saarde Vallavolikogu 28.aprilli 2021.a istungi päevakord

Saarde valla põhimääruse § 21 lõigete 1 ja 5 alusel teatan, et volikogu istung toimub kolmapäeval, 28. aprillil 2021. a algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme Klubis aadressil Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Arvamuse andmine Kamali VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta.

Ettekandja keskkonna- ja heakorraspetsialist Kaie Sakala.

 1. Osalemine 2021. a hajaasustuse programmis.

Ettekandja keskkonna- ja heakorraspetsialist Kaie Sakala.

 1. Saarde Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

Ettekandja volikogu esimees Kalle Song.

 1. Raske või sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise tingimused ja kord.

Ettekandja vallavanem Andres Annast.

 1. Saarde Vallavolikogu 21. märtsi 2018. a määruse nr 10 „Saarde valla põhimäärus" muutmine. II lugemine.

Ettekandja vallasekretär Külliki Kiiver.

 1. Vallavara võõrandamine läbirääkimistega enampakkumise korras (Pärnu tn 46).

Ettekandja vallavanem Andres Annast.

 1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Surju küla, Kiige).

Ettekandja vallavalitsuse liige, maaspetsialist Andrus Lillemaa.

 1. Ehitise peremehetuse tuvastamine (Tali küla, Kivisilla).

Ettekandja vallavalitsuse liige, maaspetsialist Andrus Lillemaa.

 1. Ehitise peremehetuse tuvastamine (Allikukivi küla, Vanamõisa tee 17).

Ettekandja vallavalitsuse liige, maaspetsialist Andrus Lillemaa.

 1. Saarde vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri muutmine.

Ettekandja vallavanem Andres Annast.

 1. Saarde Vallavalitsuse koosseisu muutmine.

Ettekandja vallavanem Andres Annast.

 1. Informatsioon.

Eelnõud on leitavad SIIT