Saarde Vallavolikogu 15. oktoobri 2021.a istungi päevakord

Lähtudes Saarde valla põhimääruse § 21 lõigetest 1 ja 5 teatatakse, et volikogu istung toimub reedel, 15. oktoobril 2021. a algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme Klubis aadressil Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme.

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: 

  1. Saarde Vallavolikogu 17.10.2018 määruse nr 28 „Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028" muutmine II lugemine.

Ettekandja vallavanem Külli Karu, kaasettekandja raamatupidamisteenistuse juhataja Anne Saar.

 

Materjalid on leitavad SIIT

Volikogu istungit saab jälgida SIIT