Hanked

8.05.20

 

Saarde Vallavalitsuse 2020.a hankeplaan  (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 07. aprilli 2020.a korraldusega nr 127).

Saarde Vallavalitsuse poolt läbi viidud riigihangetega saab tutvuda Riigihangete registris ja alla lihthanke piirmäära riigihangetega Saarde Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.

Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetluse "Soojusenergia ostmine". Riigihangete registris on hanke viitenumber 225472. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.08.2020 kell...

Hanketeade

Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud avatud hankemenetluse "Soojusenergia ostmine". Riigihangete registris on hanke viitenumber 225472. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.08.2020 kell...

Hange on lõppenud. Edukaks pakkumuseks tunnistati Lasten Ehitus OÜ poolt esitatud pakkumus.  Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke...

Hanketeade

Hange on lõppenud. Edukaks pakkumuseks tunnistati Lasten Ehitus OÜ poolt esitatud pakkumus.  Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke...

Hange on lõppenud. Edukaks pakkumuseks kuulutati Baumerk Grupp OÜ esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud  alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke...

Hanketeade

Hange on lõppenud. Edukaks pakkumuseks kuulutati Baumerk Grupp OÜ esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud  alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke...

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati VLegit OÜ esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Kilingi-Nõmme lauluväljaku...

Hanketeade

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati VLegit OÜ esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Kilingi-Nõmme lauluväljaku...

Hange on lõppenud. Hoone mõõdistamise osas tunnistati edukaks Sirkel & Mall Geodeesia OÜ pakkumus, goedeetilise alusplaani osas tunnistati edukaks Geodeesia 24 OÜ.   Saarde...

Hanketeade

Hange on lõppenud. Hoone mõõdistamise osas tunnistati edukaks Sirkel & Mall Geodeesia OÜ pakkumus, goedeetilise alusplaani osas tunnistati edukaks Geodeesia 24 OÜ.   Saarde...

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati Securitas Eesti AS esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  asutusehoonele ATS-i...

Hanketeade

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati Securitas Eesti AS esitatud pakkumus. Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  asutusehoonele ATS-i...

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati  Nõmmepoisid OÜ esitatud pakkumus kui kõige madalama ehitustööde maksumusega pakkumus.   Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla...

Hanketeade

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati  Nõmmepoisid OÜ esitatud pakkumus kui kõige madalama ehitustööde maksumusega pakkumus.   Saarde Vallavalitsus on välja kuulutanud alla...

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati Kojak OÜ pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  "Omanikujärelevalve ehitustöödel 2020" ....

Hanke "Omanikujärelevalve ehitustöödel 2020" korraldamine

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati Kojak OÜ pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke  "Omanikujärelevalve ehitustöödel 2020" ....

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati Keskkonnaprojekt OÜ pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Omanikujärelevalve Saarde valla teetöödel...

Hanke “Omanikujärelvalve Saarde valla teetöödel 2020” korraldamine

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati Keskkonnaprojekt OÜ pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke "Omanikujärelevalve Saarde valla teetöödel...

Hange on lõppenud. Tunnistada kõikides riigihanke „Kruuskattega teede renoveerimine Saarde vallas 2020" osades edukaks pakkumuseks Lääne Teed OÜ pakkumus.   Saarde Vallavalitsus...

Kruuskattega teede renoveerimine Saarde vallas 2020

Hange on lõppenud. Tunnistada kõikides riigihanke „Kruuskattega teede renoveerimine Saarde vallas 2020" osades edukaks pakkumuseks Lääne Teed OÜ pakkumus.   Saarde Vallavalitsus...

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati OÜ Hendrikson & KO pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Saarde valla üldplaneeringu koostamine ja...

Saarde valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati OÜ Hendrikson & KO pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Saarde valla üldplaneeringu koostamine ja...

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati OÜ BauEst pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Surju Põhikooli fassaadide ja katuse remont". Viitenumber riigihangete registris on...

Surju Põhikooli fassaadide ja katuse remont

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati OÜ BauEst pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Surju Põhikooli fassaadide ja katuse remont". Viitenumber riigihangete registris on...

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati AS Eesti Teed pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke „Mustkatete rajamine ja korduspindamine Saarde valla teedel 2020" Viitenumber...

Mustkatete rajamine ja korduspindamine Saarde valla teedel 2020

Hange on lõppenud. Edukaks tunnistati AS Eesti Teed pakkumus. Saarde Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke „Mustkatete rajamine ja korduspindamine Saarde valla teedel 2020" Viitenumber...