16.07.21

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

 

  • Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus rtf; pdf
  • Taotlus hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks vallaeelarvest rtf; pdf
  • Avaldus sünnitoetuse I osa väljamaksmiseks rtf; pdf
  • Avaldus sünnitoetuse II osa väljamaksmiseks rtf; pdf
  • Avaldus sünnitoetuse III osa väljamaksmiseks rtf; pdf
  • Taotlus perede toetuse saamiseks rtf; pdf
  • Avaldus matusetoetuse taotlemiseks rtf; pdf
  • Koduteenuse taotlus rtf; pdf
  • Sissetulekust sõltuva toetuse taotlus rtf; pdf
  • Taotlus raske või sügava puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamiseks rtf; pdf
Toimetaja: SIGNE LAAGUS