COVID-19

Usaldusväärse info saamiseks palume alati jälgida ametlikke infokanaleid!

Terviseameti kodulehekülg

 

11. märtsist 2021 kuni 25. aprillini 2021 kehtivad üle Eesti ranged piirangud

 • 2+2 reegel hakkab kehtima ka avalikus väliruumis

Alates 11. märtsist tohib avalikus väliruumis koos liikuda mitte rohkem kui kahekesi ja teistest tuleb hoida kahemeetrist vahemaad. Piirang ei laiene koos liikuvale perele ega olukordadele, kus seda pole võimalik mõistlikult täita. Piirang kehtib nii tänavatel, mänguväljakutel, pargis ja parklates, looduses liikudes.

 • Haridus

Alates 11. märtsist peavad distantsõppele jääma ka 1.-4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Erandina nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes. Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste. Olümpiaadideks ettevalmistumine kontakttegevusena ei ole võimalik.

Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu.

 • Sise- ja väliruumis sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Alates 11. märtsist on avalikes siseruumides keelatud kõik eelnimetatud tegevused.

Siseruumides võivad treenimisega jätkata üksnes spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvad professionaalsed sportlased, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Esiliiga osavõtjate treenimine siseruumides on keelatud. piirang ei laiene erivajadusega inimeste ega rehabilitatsiooniga seotud tegevustele.

Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. Koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.

Välitingimustes sportimise piirangud ei laiene professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega koondise kandidaatidele. Samuti ei laiene piirangud  riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele, erivajadustega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.

 • Spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused

Spordivõistlused nii sise- kui ka välitingimustes lubatud ainult siis, kui nendes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Esiliiga spordivõistlused on keelatud.

Spordivõistlustest ning spordi ja liikumisüritustest tohib osa võtta sisetingimustes maksimaalselt kuni 50 ja välitingimustes maksimaalselt kuni 100 inimest.

Liikumisürituste piirang ei laiene erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele. Piirangud ei laiene ka riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

 • Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad

Avalikuks kasutamiseks mõeldud saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad olema suletud.

Piirang ei laiene Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele, meistriliigade sportlastele, erivajadusega inimestele, rehabilitatsiooni tegevustele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud inimeste treenimisele.

Kohaliku omavalitsuse korraldatud teenusena tohivad sauna kasutada inimesed, kellel kodus pesemisvõimalused puuduvad.

 • Sise- ja välitingimustes avalikud koosolekud, üritused, jumalateenistused, kultuur, meelelahutus

Kõik avalikud siseruumid on külastajate jaoks suletud. Asutustes, kus saab jätkata organisatsiooni-sisest tööd, tohib seda edasi teha, kui järgitakse koroonaviiruse leviku tõrje nõuedeid (proovid etendusasutustes või uurimistööd muuseumites).

Piirangud ei puuduta veebiülekandena korraldatavaid konverentse, kontserte või teatrietendusi, kus osalevad üksnes esinejad ja vajalik personal.

Kõikides avalikes siseruumides on keelatud eratellimusel ürituste korraldamine.

Kirikud - avatud individuaalseks palvetamiseks, avalikud jumalateenistused ja usulised talitused lubatud ei ole. Endiselt tohib läbi viia matusetalitusi, kuid seda on soovitav teha üksnes väikeses lähedaste ringis, võimalusel tuleb järgida 2+2 liikumise põhimõtet ning kanda maski. Peielauda ei ole soovitav kodus pakkuda, välja arvatud oma leibkonna liikmetele.

Välitingimustes on lubatud viibida üksnes muuseumide vabaõhualal, avalikel koosolekutel ning avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel. Kehtima jääb nendes kohtades viibimise või nendest üritustest osavõtmise keeld ajavahemikus kell 21.00-6.00.

Välitingimustes jääb avalike koosolekute ja avalike usuliste talituste läbiviimine lubatuks, kuid nendest ei tohi osa võtta rohkem kui 10 inimest.

 • Toitlustusettevõtted

Keelatud on toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis kohapeal söömine-joomine. Lubatud ainult toidu kaasamüük. Toidu kaasamüümisel tuleb jälgida, et ruumi täitumus ei ületaks 25 protsenti, kehtib maskikandmise kohustus ja järgida tuleb 2+2 reeglit. Väliterrassidel teenuse osutamine ei ole lubatud.

 • Kaubandusettevõtted

Avatud ainult esmavajalikud kauplused (toidukauplused, apteegid, abivahendeid ja meditsiiniseadmeid müüvad kauplused, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohad, prillipoed, lemmikloomapoed ja tanklad). Tanklakohvikutes kohapeal toitlustuse pakkumine lubatud ei ole.

Poodides, mis tohivad jääda avatuks ning kaubanduskeskuste üldkasutatavates ruumides tuleb arvestada ruumi kuni 25 protsendilise täitumuse nõude, 2+2 liikumispiirangu ja maskikandmise kohustusega.

Kõik ülejäänud kauplused peavad jääma suletuks. Kaubelda tohib üksnes juhul, kui klient ei pea kauba kättesaamiseks sisenema ettevõtte müügisaali. Kaupu võib müüa ja väljastada üksnes kaupluse välitingimustes asuval müügi- või väljastusalal ning kaubanduskeskuse katuse all asuval parkimisalal luues sinna väljastuspunkti. Väljaspool müügisaali kaupade üleandmisel tuleb kliente hajutada, näiteks märkida väljastuspunkti järjekorras maha kahemeetrised vahemaad. Soovitav on kasutada kullervedu või e-kaubandust.

Kaubanduskeskuse üldkasutatavad ruumid, mille kaudu on ligipääs näiteks toidupoodi, on jätkuvalt avatud. Samuti peab olema tagatud juurdepääs kaubanduskeskuse üldalal asuva teenusepakkuja juurde ja pakiautomaatideni.

 • Teenindusettevõtted

Tohivad tegevust jätkata, ruumitäitumuse nõue 25 protsenti. Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse leviku tõrje reegleid: 2+2 reeglit, maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.

Teenuse osutajatena tohivad tegevust jätkata näiteks postkontorid, pangakontorid, raamatukogud, ilu- ja juuksurisalongid, kingsepa- ja kellassepatöökojad, autoremonditöökojad, rehvivahetuspunktid jne. Teenuse osutajad on ka mobiilikauplused, kus pakutakse mobiili/arvutite jm tehnika parandamise teenust.

Lisaks piirangutele soovitab valitsus tungivalt vältida erapidude korraldamist ning vähendada kontakte teiste inimestega miinimumini. Kui kohtumine on hädavajalik, ei tohiks seda teha korraga rohkem kui kuue inimesega.

Eesti Perearstide Ühingu juhised COVID-19 haiguse koduseks raviks 

 

Koroonaviirust puudutav informatsioon

10 kõige olulisemat asja, mida teada koroonaviirusest ja selle ennetamisest

Kehtivad piirangud ja nende leevendused

Piiranguid kehtestavad koroonakriisi aegsed õigusaktid 

Koroonaviirusega seotud õigusaktid

Koroonakriisi puudutavad teemad

Koroonaviiruse vastu vaktsineerimisest

Kriisiinfotelefon 1247

Perearsti nõuandetelefon 1220

Hädaabinumber 112

 
Kontaktid :

valla üldinfo telefon on 449 0135, e-post info@saarde.ee;

Saarde vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Andres Annast – tel 5225 620, e-post andres.annast@saarde.ee

sotsiaalspetsialist Mare Kurri – tel 5521 328, e-post mare.kurri@saarde.ee

sotsiaalspetsialist Elve Tilk - tel 5330 6419, e-post elve.tilk@saarde.ee

Saarde Vallavalitsuse ametnike kontaktid 

 

Sotsiaalvaldkonna teated Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

Perekonnaseisu toimingud

 

Tervishoid ja sotsiaalasutused

 • Saarde valla eakate hooldekodudes on kehtestatud külastus ja pakisaatmiskeeld.
 • Pärnu Haigla on patsientidele avatud E-R 7.30-18.00. Kõikidel patsientidel, saatjatel ja lepingupartnerite esindajatel, kes sisenevad ja liiguvad Haigla hoones on kohustus kanda kirurgilist maski

 • Saarde valla tervishoiuasutuste kontaktid

Ägeda hambahaiguse korral on vältimatu ravi  tagatud. Pärnumaalasi teenindab Unimed Kliinikud OÜ, aeg broneerida tel 445 9299. Info vältimatu hambaravi kohta haigekassa kodulehel.

Vaimse tervise veebileht peaasi.ee jagab soovitusi ka koroonast tingitud muredega toimetulekuks.

 

Koroonaviiruse sümptomite (köha, palavik, hingamisraskused) avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust antakse käitumisjuhised.

Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt avatud tasuta häirekeskuse infotelefon 1247.

Hingamisraskuse või õhupuuduse korral tuleb helistada hädaabinumbrile 112.

Rohkem infot koroonaviiruse kohta loe Terviseameti kodulehelt.

Riiklik info ja piirangud

 

Saarde valla kultuuriasutuste kontaktid

Saarde valla spordiasutuste kontaktid

Saarde valla Vabaajakeskuse kontaktid

Saarde valla raamatukogude kontaktid

 

Haridus

Saarde valla koolide kontaktid 

Saarde valla lasteaiad on avatud.

Lasteaedade kontaktid.

 

Ühistransport

 

Sporditegevuse jätkamise juhend alates 11. märtsist 2021

 

 

Koroonakaart