Ehitus- ja kaeveluba

8.04.19

Ehitusload

Ehitisega seonduvad blanketid (ehitusloa, ehitise kasutusloa jm. taotluste blanketid) on kätte saadavad ehitusregistri koduleheküljel www.ehr.ee.

 

Kaeveluba

Saarde valla kaevetööde eeskirjad

Saarde Vallavalitsusele esitatava kaeveloa taotluse vorm on kätte saadav allolevalt viitelt.

Ehituse ja planeerimisega seotud dokumentide vormid leiate alajaotusest blanketid.