Eesti 100 tamme

5.03.19

Eesti Vabariigi 100 juubeliaastal on plaanis rajada üle Eesti 100 tamme tammikuid.  Eesti 100 tamme logo

Need on kas pargid, alleed või tammesalud, kus kasvab sada tamme.

Tamm on jõuline sümbol, mis räägib igikestvusest ja on tugevasti meie folklooriski juurdunud. Tammesid on istutatud ajaloosündmuste vääristamiseks, kuna tammedel on pikk eluiga ja tammedega koos on tänagi meieni jõudnud lood ja legendid meie ajaloost. Miks mitte jätta ka endast märk oma riigi ajalukku ja istutada Eesti Vabariigi 100 juubeliks tammepuu.

Tõrude kogumise ja nendest ise istikute kasvatamine loob väga isikliku sideme oma maa ja loodusega - keskkonnaga, kus me iga päev elame ja tegutseme, sageli ise selle peale eraldi mõtlemata.

Esialgse plaani kohaselt istutatakse igasse maakonda vähemalt üks tammik ja seda koos koolinoorte ja omavalitsuste koostöös.

Saarde vallas rajati Eesti Vabariigi 100 juubeliaasta tähistamiseks Saarde Vallavalitsuse ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ühisettevõtmisena Kilingi-Nõmme 100 tamme park. 2013.aasta sügisel alustasid koolilapsed tammetõrude korjamisega, et neist etteantud juhendite järgi 2018.aasta kevadeks noored istikud kasvatada, mis istutati  sajandi tammikusse.

Ettevalmistustööde edukaks läbiviimiseks moodustati töögrupp järgmises koosseisus:

  • Erli Aasamets - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor;
  • Anne Aasamets - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetaja, klassijuhataja;
  • Ly Kuningas - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetaja, klassijuhataja;
  • Laine Ülemaantee - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvijuht;
  • Martti Rooden - Saarde Vallavalitsuse maanõunik;
  • Eesi Kolla - Saarde Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist.

Abiliseks oli ka AS Eesti Metsataim.

Vaata lisainfot: https://riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/eesti-vabariik-100/eesti-100-tamme

30.septembril 2013 said Saarde valla küladest, Tihemetsa alevikust ja Kilingi-Nõmme linnast korjatud tammetõrud AS Eesti Metsataim kaasabil Marana puukoolis mulda.

6. mai 2017 -Saarde 100 tamme salu sada tamme said 101 talgulise poolt istutatud! Aitäh talgujuhid – Anne Aasamets, Ly Lünekund, Eesi Kolla ja Laine Ülemaante! Aitäh talgu toetajatele – Aivar Vint, Raul Tammist, Andres Annast, Morten Aasaroht!

Laine Ülemaantee fotod: 100-tamme