Eeskirjad, korrad ja määrused

27.03.19

Saarde Vallavolikogu ja Saarde Vallavalitsuse õigusaktidega on võimalik  tutvuda dokumendiregistris.

Ehitus ja planeerimine

Ettevõtlus

Mittetulundustegevus

Haridus ja kultuur

Keskkond

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

Teed ja tänavad

Muud korrad ja eeskirjad

Toimetaja: KRISTI TAMSON