Arengukavad

20.09.18

Saarde valla arengukava 2018-2028 ja Saarde valla eelarvestrateegia koostamise algatamine

Saarde Vallavolikogu 21.03.2018 otsusega nr 12 on algatatud Saarde valla arengukava 2018-2028 ja eelarvestrateegia koostamine.

Ettepanekud arengukava täiendamiseks on oodatud kuni 05. oktoober 2018 aadressile info@saarde.ee.

Saarde valla arengukava 2018-2028 ja eelarvestrateegia eelnõu

 

Varasemad arengukavad:

Hallatavate asutuste arengukavad

 

Varasemad arengukavad (kehtetud)

Saarde valla ühisvee ja -kanalisatsiooni arengukava

21.10.16

Saarde Kommunaal
Kilingi-Nõmme
Nõmme 22

Ametikoht Nimi Telefon E-post
juhatuse liige Morten Aasaroht 4491161 kommunaal@saarde.ee