Ametnike haridus

30.01.19

Ametikoht

Nimi

Haridus

Eriala

Vallavanem

     

Abivallavanem

Martti Rooden

kõrgem

metsamajandus

Abivallavanem

Jaanus Männik

kõrgem

agronoom-ökonomist

Vallasekretär

Külliki Kiiver

magister

õigusteadus

Raamatupidamisteenistuse juhataja

Anne Saar

kõrgem

p/m ökonomist - raamatupidaja

Haridusnõunik

Evald Tamsalu

kõrgem

mehaanikainsener

Sotsiaalnõunik

Mare Kurri

kõrgem

agronoomia

Lastekaitsespetsialist

Merike Maidle

kõrgem

sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus

Vanemraamatupidaja

Virge Kraav

kesk-eri

p/m raamatupidamine

Vanemraamatupidaja

Ly Loorents

kõrgem

raamatupidamine

Sekretär-referent

Kristi Tamson

kõrgem

info- ja dokumendihaldus

Sekretär-arhivaar

Mari Treial

kõrgem

info- ja dokumendihaldus

Sekretär-asjaajaja

Lehti Meerents

kutse-kesk

raamatupidamine

Kommunikatsioonispetsialist

Anu Eisenschmidt

kõrgem

sotsiaaltöö korraldus