Ametnike haridus

20.05.19

Ametikoht

Nimi

Haridus

Eriala

Vallavanem

Eiko Tammist

kõrgem

päästeteenistus

Abivallavanem

Martti Rooden

kõrgem

metsamajandus

Abivallavanem

Jaanus Männik

kõrgem

agronoom-ökonomist

Vallasekretär

Külliki Kiiver

magister

õigusteadus

Ehitusnõunik

Irja Pede

kõrgem

raamatukogundus ja bibliograafia

Haridusnõunik

Evald Tamsalu

kõrgem

mehaanikainsener

Sotsiaalnõunik

Mare Kurri

kõrgem

agronoomia

Lastekaitsespetsialist

Merike Maidle

kõrgem

sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus

Raamatupidamisteenistuse juhataja

Anne Saar

kõrgem

p/m ökonomist - raamatupidaja

Vanemraamatupidaja

Virge Kraav

kesk-eri

p/m raamatupidamine

Vanemraamatupidaja

Ly Loorents

kõrgem

raamatupidamine

Sekretär-referent

Kristi Tamson

kõrgem

info- ja dokumendihaldus

Sekretär-arhivaar

Mari Treial

kõrgem

info- ja dokumendihaldus

Sekretär-asjaajaja

Lehti Meerents

kutse-kesk

raamatupidamine

Kommunikatsioonispetsialist

Anu Eisenschmidt

kõrgem

sotsiaaltöö korraldus