Tali koolihoone Müüa endine Tali Põhikooli hoone!

Enampakkumise esitamise tähtaeg on 05. november 2018 kell 10.00. Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus aadressil Saarde Vallavalitsus, Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, 86304 Pärnumaa.

Täpsem info ja pakkumuste esitamise vorm: kodulehel

Uudised ja teated

Saarde valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

23.10.2018

Saarde Vallavolikogu algatas 17.10.2018. a otsusega nr 41 Saarde valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Saarde Vallavalitsus. Üldplaneer...  Loe edasi »

Saarde vald

 

Voltveti mõis Saarde vald asub Pärnumaa kaguosas. Uued piirid sai vald 2017. aasta 15. oktoobril toimunud kohalike omavalitsuste valimiste tulemusel, kui ühinesid Saarde ja Surju vald. Valla keskus asub Kilingi-Nõmmes. Ühinenud Saarde valla elanike arv 01.01.2018. a seisuga on 4722. Valla pindala on 1065 km².

Saarde vald jaguneb asulateks, milleks on vallasisene linn Kilingi-Nõmme, Tihemetsa alevik ja 35 küla. Vallakeskuse kaugus Pärnust on 40 km, Viljandist 50 km, Valgast 100 km ja Mõisakülast 17 km. Valla naabriteks on Häädemeeste vald ja Pärnu linn Pärnumaal, Mulgi ja Põhja-Sakala vald Viljandimaal ning lõunas Läti Vabariik.