Keskkonnaamet annab teada, et  1. on muudetud keskkonnaluba nr L.VV/327299.  Lähtudes  osaühingu  Saarde  Kommunaal  19.11.2021  esitatud ...

Keskkonnaamet teatab muudetud keskkonnaloa andmisest ning taotluse esitamisest arvamuse saamiseks

Keskkonnaamet annab teada, et  1. on muudetud keskkonnaluba nr L.VV/327299.  Lähtudes  osaühingu  Saarde  Kommunaal  19.11.2021  esitatud ...

Teesiht OÜ (regitrikood 12635880, aadress Papsaare tee 5-7, Papsaare küla, Pärnu linn 88317 Pärnu maakond) esitas 19.02.2020 Keskkonnaametile Kauoja II liivakarjääri  keskkonnaloa taotluse...

Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks

Teesiht OÜ (regitrikood 12635880, aadress Papsaare tee 5-7, Papsaare küla, Pärnu linn 88317 Pärnu maakond) esitas 19.02.2020 Keskkonnaametile Kauoja II liivakarjääri  keskkonnaloa taotluse...