Hajaasustuse programmi taotluste rahastamine 2015.a.

5.03.19

Hajaasustuse programmi raames esitati Saarde Vallavalitsusele kakskümmend kuus (26) taotlust.

Vallavalitsuse 5 liikmeline komisjon teostas taotluste nõuetele vastavuse kontrolli ja taotluste hindamise. Hindamise tulemusena tegi komisjon ettepaneku vallavalitsusele abikõlbulike projektide rahastamiseks kogusummas 47 274,00 eurot.

Saarde Vallavalitsuse 03.novembri 2015. a. korraldusega nr 16.2-3/316 rahuldati hajaasustuse programmi toetuse taotlejate esitatud taotlused komisjoni poolt koostatud pingerea alusel:

 1. Toetuse saaja: Renno Reinhold
  Väljakülas Liivanurmele kanalisatsioonisüsteemi ehitamine.

  Projekti tegevuseks on omapuhasti (imbsüsteemi, filtersüsteemi vm)  ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine.
  Toetuse suurus: 2 564,13 €
  Projekti oma-  ja kaasfinantseeringu suurus on 1281,87 €
  Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on september 2016.
   
 2. Toetuse saaja: Moonika Jõõts
  Saareoja kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine.

  Projekti tegevuseks on kogumiskaevu, omapuhasti (imbsüsteemi, filtersüsteemi vm) ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine.
  Toetuse suurus: 1238,40 €
  Projekti oma-  ja kaasfinantseeringu suurus on 2127,60 €
  Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on detsember 2016.
   
 3. Toetuse saaja: Rene Einmann
  Rene maaüksusele Kanakülas puurkaevu ja kanalisatsiooni rajamine.

  Projekti tegevusteks on kogumiskaevu, omapuhasti (imbsüsteemi, filtersüsteemi vm) ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine ning puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine koos vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamisega.
  Toetuse suurus: 6356,32 €
  Projekti oma-  ja kaasfinantseeringu suurus on 3177,68 €
  Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on detsember 2016.
   
 4. Toetuse saaja: Arras Rull
  Puurkaevu ja joogiveetrassi rajamine Vanaveski kinnistule Tali külas Saarde vallas.

  Projekti tegevuseks on puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine koos vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamisega.
  Toetuse suurus: 4260,21 €
  Projekti oma-  ja kaasfinantseeringu suurus on 2129,79 €
  Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on detsember 2016.

   
 5. Toetuse saaja: Kalev Kuningas
  Metste tallu Tali külas Saarde vallas puurkaevu ja veetrassi rajamine.

  Projekti tegevuseks on puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine koos vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamisega.
  Toetuse suurus: 4540,23 €
  Projekti oma-  ja kaasfinantseeringu suurus on 2269,77 €
  Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on detsember 2016.
   
 6. Toetuse saaja: Marje Leets
  Järvi kinnistule puurkaevu rajamine.

  Projekti tegevuseks on puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine koos vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamisega.
  Toetuse suurus: 4660,23 €
  Projekti oma-  ja kaasfinantseeringu suurus on 2329,77 €
  Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on detsember 2016.
   
 7. Toetuse saaja: Liina Lensment
  Pärnumaa Saarde vald Sigaste küla Leementi talu hajaasustuse programmi raames kodumajapidamise veesüsteemi rajamine.

  Projekti tegevuseks on puurkaevu rajamine koos vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamisega.
  Toetuse suurus: 5632,28 €
  Projekti oma-  ja kaasfinantseeringu suurus on 2815,72 €
  Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on detsember 2016.
   
 8. Toetuse saaja: Mati Ilves
  Ilvese kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine.

  Projekti tegevuseks on omapuhasti (imbsüsteemi, filtersüsteemi vm) ehitamine.
  Toetuse suurus: 748,20 €
  Projekti oma-  ja kaasfinantseeringu suurus on 1141,80 €
  Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on detsember 2016.