Statistika:

Rahvaarv: 4492 (seisuga 01.01.2021)
Pindala: 1065 km²
Suurim asula: 1608 (Kilingi-Nõmme)
Koole: 2
Lasteaedu: 2
Külasid: 36
Huvikoole: 1