28.07.17

Saarde vallavolikogu e-mail: volikogu@saarde.ee

Saarde Vallavolikogu esimees on Väino Lill, tel 5036706, e-post esimees@saarde.ee
Saarde Vallavolikogu aseesimees on Kalle Song, tel 56633840, e-post kalle.song@saarde.ee

Vallavolikogu esimehe vastuvõtuaeg:
vastavalt vajadusele kokkuleppel

Saarde Vallavolikogu liikmed:

Nimi Erakond või valimisliit Telefon E-post
Avo Tursk Valimisliit Uus Saarde 5184144  avo689@gmail.com
Aleksander Vilinurm Valimisliit Uus Saarde 5132013  moisaharra@hot.ee 
Rein Kohv Valimisliit Uus Saarde 5051813  rein.kohv@gmail.com
Alar Oks Valimisliit Uus Saarde 5013325  alar@olio.ee
Peep Kaljuste Valimisliit Uus Saarde 56454580  pkaljuste@gmail.com
Tiina Kuum Valimisliit Uus Saarde 58131606  tiina.kuum@gmail.com
Kristi Sutt Valimisliit Koduvald 56491934  kristisutt@hot.ee
Mae Annast Valimisliit Koduvald 56636912  
Peep Paimre Valimisliit Koduvald 5184821 peep.paimre@gmail.com
Väino Lensment Valimisliit Koduvald 5046062  vaino@tihemetsamoto.ee
Evi Lapp Valimisliit Koduvald 55609760  evi.lapp86@gmail.com
Hugo Tomson Valimisliit Koduvald 5133865  
Aleksander Lind Eesti Keskerakond 4490121  

 

Saarde Vallavolikogu 2009. a valimistulemused.
Saarde Vallavolikogu 2013.a valimistulemused

2005 - 2009. aastal kuulus Saarde Vallavolikokku 19 volinikku.
2009 - 2013 aastal kuulus Saarde Vallavolikokku 17 volinikku.

Alates 2013.aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistest on Saarde Vallavolikogu 15 liikmeline.

Vallavolikogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, enamasti kord kuus. Istungid on avalikud. Volikogu tööd korraldab ja istungeid juhatab ning sõna andmise otsustab volikogu esimees või tema asendaja.

Volikogu protokollide ning vastuvõetud määruste ja otsustega saab tutvuda avalikus dokumendiregistris.

 

· Saarde vallavolikogu 2005. aasta valimiste tulemus
·Vallavolikogu ja Vallavalitsuse Majanduslike huvide deklaratsioonid 2006. a kohta.
·Vallavolikogu ja Vallavalitsuse Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007. a kohta.
· Vallavolikogu ja Vallavalitsuse Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008. a kohta.
· Vallavolikogu ja Vallavalitsuse Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009. a kohta.
· Vallavolikogu Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010. a kohta.
· Vallavolikogu Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011. a kohta.
· Vallavolikogu Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012-2013. a kohta.

Käsiraamat volikogudele "Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?"

Toimetaja: INDREK TALTS