Vallavalitsuse koosseis

29.11.17

Saarde Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina üks kord nädalas teisipäeviti algusega kell 09.00, asukohaga Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme.

Vallavalitsuse koosolekud on kinnised. Koosolekutest võtab osa Saarde vallasekretär, kellel on sõnaõigus päevakorraküsimustes kaasa rääkida.

Saarde vallavalitsuse koosseisu kuuluvad:

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Indrek Talts vallavanem 449 0160 indrek.talts@saarde.ee
Martti Rooden abivallavanem
449 0139
5349 4259
martti.rooden@saarde.ee
Jaanus Männik abivallavanem
446 0821
512 2321
jaanus.mannik@saarde.ee
Erli Aasamets vallavalitsuse liige 449 2442 erli@kng.edu.ee