Vallavalitsuse koosseis

29.01.14

Saarde Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina üks kord nädalas teisipäeviti algusega kell 09.00, asukohaga Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme.

Vallavalitsuse koosolekud on kinnised. Koosolekutest võtab osa Saarde vallasekretär, kellel on sõnaõigus päevakorraküsimustes kaasa rääkida.

Saarde vallavalitsuse koosseisu kuuluvad:

Nimi Ametikoht Telefon E-post
Andres Annast vallavanem 449 0160 andres.annast@saarde.ee
Ave Kallo abivallavanem 449 0137 ave.kallo@saarde.ee
Anne Saar vallavalitsuse liige 449 0161 anne.saar@saarde.ee
Erli Aasamets vallavalitsuse liige 449 2442 erli@kng.edu.ee

 

Toimetaja: INDREK TALTS