« Tagasi

TIHEMETSA ALEVIKUS ASUVA LASTEAIA TEE 5 KINNISTU VÕÕRANDAMINE

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldusele nr 16.2-3/91 teatame, et Saarde Vallavalitsus võõrandab hoonestatud kinnisasja:

Pärnumaal Saarde vallas Tihemetsa alevikus asuv Lasteaia tee 5 kinnistu  (9124 m2 ühiskondlike ehitiste maa 100% katastritunnusega 71101:006:0316, registriosa nr 2277650) koos hoonetega (lastepäevakodu, ehitisregistri kood 103041442; ehitisealune pind 202 m2)  (laohoone, ehitisregistri kood 103041125; ehitisealune pind 157 m2)  hinnaga 15000 eurot. Lisainfot objekti kohta saab telefoni 4490139 teel tööpäeviti Saarde Vallavalitsusest või e-posti teel: info@saarde.ee

Kinnistul elektrivarustus olemas, kuid puudub eraldi liitumispunkt. Veevarustus ja kanalisatsioon trassist, ahiküte. Kasutusel olnud lastepäevakoduna ja päevakeskusena.

Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist, kas Saarde Vallavalitsuse arveldusarvele või notari deposiitarvele. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

Kinnistut koormavad järgmised kitsendused: Kinnismälestise kaitsevöönd 16742 ja 16743 (Voltveti mõisa peahoone ja park); elektriõhuliin alla 1-20 kV K219583165; sideehitise kaitsevöönd 95674884 ja 86094746; elektrimaakaabelliin MKL6434545, isiklik kasutusõigus OÜ Saarde Kommunaal kasuks (kanalisatsioonitrass 294 m2).

Objektiga tutvumine eelnevalt kokku leppida, täiendavat infot saab tööpäeviti telefonil 4490139 või e-posti teel:  info@saarde.ee