« Tagasi

Suurjäätmete ja klaasijäätmete kogumisring toimub esmaspäeval, 2. oktoobril

Vastavalt Saarde Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS vahel sõlmitud lepingule korraldatakse iga maikuu ja oktoobrikuu esimesel esmaspäeval suurjäätmete kogumisring. Juhul, kui see kuupäev langeb riiklikule pühale, lükkub ringsõit järgmisele esmaspäevale.

Korraldatud jäätmeveo uuel etapil, mis algas 1. augustil 2017, saab samal kogumisringil ära anda nii suurjäätmeid kui ka lehtklaasi.

Auto sõidab jäätmevaldajate juurde, kes on äraveo tellinud.

Tellimiseks helistage Ragn-Sells AS-le tel 6060439 või saatke e-kiri parnu@ragnsells.ee. Samuti võite oma soovi esitada vallamajja telefonidel 449 0135 või 449 0138, e-kirjaga info@saarde.ee või eesi.kolla@saarde.ee. Teatage oma jäätmeveo lepingu number, jäätmevaldaja ja kinnistu nimi ning aadress, jäätmete asukoht ja selgitused, mis jäätmetega on tegu.    Tellimine esitada hiljemalt  27. septembriks, et jõuaks korraldada veo logistikat. Paigutage suurjäätmed ja klaasijäätmed värava juurde või tee äärde autole juurdepääsetavasse kohta.

Suurjäätmete äravedu on  tasuta, kuid klaasijäätmete eest esitatakse tellijale arve 114,00 € ühe m3 eest. Kogust hinnatakse visuaalselt.

Suurjäätmed on Keskkonnaministri 14.12.2015 a määruse nr 70 "Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu" lisas koodiga 20 03 07 tähistatud jäätmed. Need on näiteks vana mööbel, põrandavaibad, uksed-aknad, kraanikausid, WC potid ja muud suured esemed, mis oma konteinerisse ei mahu. Siia alla ei kuulu jäätmed, mille vedu on korraldatud teiste õigusaktide alusel, nagu sõidukite rehvid, külmkapid, telerid jm elektroonikajäätmed ning ehitus-lammutusjäätmed (nt kipsplaat, linoleum). Ka ei kuulu suurjäätmete alla suur prügikott tavaliste segaolmejäätmetega.

Klaasijäätmed on koodiga 20 01 02 tähistatud lehtklaasi jäätmed - aknaklaas, kasvuhoonete klaas. Siia alla ei kuulu sõidukite aknaklaas (läheb oma prügikasti) ega klaasist pudelid-purgid (läheb pakendikasti).
NB! Aknaraamid koos klaasiga on suurjäätmed, lahtised klaasitükid on klaasijäätmed.  

Lisainfo tel 449 0138 keskkonnaspetsialist Eesi Kolla