« Tagasi

Õhusaasteloa menetluse algatamine

Keskkonnaamet teavitas oma 11.08.2017 kirjaga nr 15-2/17/8316-6, et on võtnud menetlusse OÜ Helmetal IMS (registrikood 10868248) õhusaasteloa muutmise taotluse.
Taotletava keskkonnaloaga kavandatud tegevuse on saasteainete viimine paiksest saastealikast välisõhku.
Tootmisterritooriumi aadress on Autodroomi tee 4, Tihemetsa alevik Saarde vald, katastritunnused on 71101:006:0119, 71101:006:0062, 71101:006:0190.