« Tagasi

Nelja- ja enamalapselise pere liikmete tasuta sõit Pärnumaa avalikel bussiliinidel

Alates 1. septembrist hakkab kehtima Pärnu maavanema 18.08.2017.a.  korraldus nr 1-1/17/305 „Avaliku teenindamise lepingu alusel maakonna bussiliiniveo sõidukilomeetri tariifi, piletihinna ja sõidusoodustuste kehtestamine".

Selle korralduse p. 8.2. kohaselt saavad Pärnu maakonna avalikel bussiliinidel tasuta sõidu õiguse nelja- ja enamalapselise pere liikmed, kes on rahvastikuregistri andmetel Pärnumaa kohalike omavalitsuste elanikud. Nimetatud korralduse alusel ei saa tasuta sõita Pärnu linnaliinidel, küll aga ülejäänud maaliinidel, sh Sindi ja Sauga liinid.

Korralduse p. 10.4. kohaselt toimub nelja- ja enamlapseliste pere liikmete tasuta sõidu võimaldamine vastavate kohalike omavalitsusüksuste poolt kinnitatud ja MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskusele edastatud taotluste alusel.

Vastav soodustus kantakse bussikaardile (st seotakse inimese isikukoodiga) Pärnumaa Ühistranspordikeskuse poolt Pärnu bussijaama klienditeeninduspunktis.

Korralduse p. 7 kohaselt antakse isikutele, kellel on tasuta sõidu õigus, kuid kellel ei ole veel bussikaarti, esimene kaart tasuta (tavahind 2 €). Tasuta kaarte väljastavad bussijaama kassad. Bussikaardina saab kasutada ka Pärnu linna koolides kasutusele võetavat uut elektroonilist õpilaspiletit.

Seoses eeltooduga ootame Saarde valla nelja- ja enamalasteliste perede taotlusi, kes soovivad tasutasõidu õigust kasutada. Taotlused peavad iga nelja- ja enamlapselise pere liikme kohta sisaldama alljärgnevaid andmeid:

Isiku nimi, isikukood, tasuta sõidu õiguse kehtivuse lõpukuupäev (tasuta sõidu õigus kehtib kuni vähemalt neli pere last on alaealised).

Taotlused palume saata Saarde Vallavalitsusele aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme 86304 või e-posti aadressile info@saarde.ee.

Lisainfo tel. 449 0132 Merike Maidle või 449 0133 Mare Kurri