« Tagasi

Koolieelikute toetus

Saarde Vallavalitsuses ootab kuni 20.detsembrini 2017 lasteaias mittekäivate koolieelikute vanematelt avaldusi toetuse saamiseks.
 
Koolieelikute toetust makstakse koolieelsetes lasteasutustes mittekäivatele Saarde valla elanikeregistrisse kantud koolieelses eas olevatele lastele alates lapse 1-aastaseks saamisest.
Avaldused võib saata tavapostiga aadressile Nõmme 22, Kilingi-Nõmme 86304 või  digitaalselt e-posti aadressile info@saarde.ee.
 
Lisainfo telefonil 449 0133 Mare Kurri või 449 0132 Merike Maidle