« Tagasi

Avalik kirjalik enampakkumine riigi omandis olevate kinnisasjade müügiks

Maa-amet korraldab 24.05.2017 avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord"

https://www.maaamet.ee/et/uudised/24052017-kell-1100-toimub-avalik-kirjalik-enampakkumine-riigivara-voorandamiseks-harju-hiiu