« Tagasi

Allikukivi küla moodustamine ja asustusüksuste vahelise piiri korrigeerimine

Riigihalduse ministri 29.05.2017 määruse nr 32 „Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine" lg 1 p 28  alusel määrati Tihemetsa aleviku lahkmejooned Allikukivi küla taastamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele. Samas korrigeeriti Väljaküla, Kärsu ja Tõlla külade vahelist piiri. 04.06.2017 määrus jõustus ning Maa-amet kandis muudatused katastrikaardile. Seoses sellega muutus Saarde vallas üle 120 katastriüksuse aadressi. Andmebaasides jõustuvad aadressimuudatused automaatselt. Küsimuste tekkimisel võtke ühendust  tel. 449 0139 maanõunik Martti Roodeniga või e-posti aadressil martti.rooden@saarde.ee