Sünnitoetus

4.01.17
Lisaks riiklikule sünnitoetusele makstakse igale Saarde valla vastsündinule valla eelarvest ühekordset toetust, mille suurus on 400 eurot. Sünnitoetust makstakse igale vastsündinule, kelle sünd registreeritakse Saarde Vallavalitsuses ja kes kantakse Saarde valla elanike registrisse ning kelle ema on olnud Saarde valla elanike registris vähemalt 6 kuud.

Sünnitoetus kantakse ühe lapsevanema arvelduskontole tema avalduse alusel kolmes osas järgmiselt:
  • esimene osa - 190 eurot viie tööpäeva jooksul lapse sünni registreerimisest
  • teine osa - 130 eurot lapsevanema avalduse alusel lapse 18-kuuseks saamisel;
  • kolmas osa - 80 eurot lapsevanema avalduse alusel lapse 2-aastaseks saamisel.

Lisainfo sünni registreerimise kohta

Õigusaktid

Avalduste vormid

Toimetaja: KRISTI TAMSON