Sotsiaaltoetused

18.03.16
Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.
Sotsiaaltoetused on riigieelarvest makstav toimetulekutoetus ja toimetulekutoetuse vahenditest makstavad täiendavad toetused ning Saarde valla eelarvest makstavad toetused.

Saarde valla eelarvest makstavad toetused on:
 


Toetusi makstakse isikutele, kes elavad alaliselt Saarde vallas ning kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Saarde vald

Erinevate riiklike toetuste maksmine on korraldatud piirkondliku pensioniameti, haigekassa või töötukassa poolt.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Toimetaja: KRISTI TAMSON