Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

11.09.17

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoober 2017.

Saarde valla valimiskomisjoni asukoht on: Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond.

Saarde valla ja Surju valla ühinemise tulemusel moodustuva uue kohaliku omavalitsuse üksuse - Saarde Vallavolikogu valimisteks on moodustatud 2 (kaks) valimisringkonda. Valimisringkond nr 1 hõlmab Saarde valla haldusterritooriumi ja valimisringkond nr 2 hõlmab Surju valla haldusterritooriumi.

Mandaatide arv valimisringkonnas nr 1 on 12 (kaksteist) ja valimisringkonnas nr 2 on 3 (kolm) mandaati.

Valimistoimingud ja tähtajad 2017. a kohalikel valimistel on toodud Valimiste kodulehel.

Hääletamise ajad

Saarde valla valimiskomisjoni e-post: info@saarde.ee; marju.antson@saarde.ee

Valimiskomisjoni tööajad on järgmised:

16. august 14.00-16.00
17. august 14.00-16.00
18. august 14.00-16.00
21. august 14.00-16.00
22. august 14.00-16.00
23. august 14.00-16.00
24. august 14.00-16.00
25. august 14.00-16.00
28. august 14.00-16.00
29. august 14.00-16.00
30. august 14.00-16.00
31. august 14.00-16.00
1. september 14.00-16.00
4. september 14.00-16.00
5. september 14.00-18.00
6. september 14.00-16.00
7. september 14.00 16.00
8. september 14.00-16.00
11. september 14.00-16.00
12. september 14.00-16.00
13. september 14.00-16.00
15. oktoober 19.00-22.00
16. oktoober 10.00-14.00