Saarde Vallavolikogu 15.08.2018 istungi päevakord

10.08.18

Saarde Vallavolikogu istung toimub 15.augustil 2018 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis.

Päevakord
Teema Ettekandja
1. Saarde valla 2018.a lisaeelarve. I lugemine. vallavanem Indrek Talts,
raamatupidamisteenistuse juhataja Anne Saar
2. Reformimata maade taotlemine Saarde valla munitsipaalomandisse abivallavanem Martti Rooden
3. Arvamuse andmine Vangu liivakarjääri kaevandamisloa taotluse ja otsuste eelnõude kohta  keskkonna- ja heakorraspetsialist
Kaie Sakala
4. Arvamuse andmine Sigaste kruusakarjääri kaevandamisloa taotluse ja otsuste eelnõude kohta  keskkonna- ja heakorraspetsialist
Kaie Sakala
5. Vaideotsus Leo Ariva vaides Saarde Vallavolikogu 20.06.2018 otsusele nr 24 „Arvamuse andmine Kanaküla II uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta"  keskkonna- ja heakorraspetsialist
Kaie Sakala
6. Saarde valla 2018.a lisaeelarve. II lugemine. vallavanem Indrek Talts,
raamatupidamisteenistuse juhataja Anne Saar
7. Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumise korras   vallavanem Indrek Talts
8. Osalemine 2018. hajaasustuse programmis  vallavanem Indrek Talts
9. Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028. I lugemine vallavanem Indrek Talts, konsultant Ivari Niinemäe

10. Informatsioon