Saarde Vallavolikogu 22.11.2017 istungi päevakord

22.11.17

Saarde Vallavolikogu istung toimub 22.11.2017 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis

PÄRVAKORD

Saarde Vallavolikogu liikme Erli Aasamets volituste peatumine ja asendusliikme määramine.
Saarde Vallavolikogu liikme Jaanus Männik volituste peatumine ja asendusliikme määramine.
Ettekandja valimiskomisjoni esimees Marju Antson
 
Teema Ettekandja
1. Audiitori määramine Väino Lill
2. Volikogu esindajate määramine Saarde valla munitsipaalkoolide hoolekogudesse Väino Lill
3. Saarde valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Väino Lill
4. Ametiasutuse Surju Vallavalitsus tegevuse lõpetamine ja  ametiasutuse Saarde Vallavalitsus tegevuse ümber-korraldamine Väino Lill
5. Nõude lootusetuks kinnitamine Indrek Talts
6. Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja töövaldkondade määramine Väino Lill
7. Saarde Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine Väino Lill
8. Saarde Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine Väino Lill
9. „Saarde küla veemajandusprojekt" omafinantseeringu katmine Indrek Talts
10. Saarde valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 kinnitamine Indrek Talts
11. Informatsioon