Saarde Vallavolikogu 10. augusti 2017 istungi päevakord

4.08.17

Saarde Vallavolikogu istung toimub 10. augustil 2017 kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis.

NR Teema Ettekandja
1 Arvi Berg taotluse Jänesmäe-Kiisa tee sulgemiseks Uue-Ülejärve kinnistu ulatuses, arutelu.  
2

Saarde valla 2017. aasta I lisaeelarve esimene lugemine.

vallavanem Andres Annast, raamatupidamisteenistuse juhataja Anne Saar
3 Lasteaia ja huvikooli õpetaja palga alammäära kehtestamine. haridusnõunik Evald Tamsalu
4 OÜ Saarde Kommunaal hankekorra kehtestamine. OÜ Saarde Kommunaal juhatuse liige Morten Aasaroht
5 Sotsiaalhoolekande seaduse ja lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine vallavanem Andres Annast
6 Meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" projekti omafinantseeringu katmine arengunõunik Indrek Talts, vallavanem Andres Annast
7 keskkonnaspetsialist Eesi Kolla
8 Arvamuse andmine Kauoja uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta. keskkonnaspetsialist Eesi Kolla
9 Arvamuse andmine Sigaste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta. keskkonnaspetsialist Eesi Kolla
10 Arvamuse andmine Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta keskkonnaspetsialist Eesi Kolla
11 Saarde valla 2017. aasta I lisaeelarve kinnitamine. volikogu esimees Väino Lill
12 Informatsioon