Saarde Vallavolikogu 14.12.2017 istungi päevakord

8.12.17

Saarde Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14.detsembril 2017 algusega kell 14.00 Surju Rahvamajas

PÄEVAKORD

Teema

Ettekandjad

1. Volikogu esimehe valimine

Aleksander Lind

2. Volikogu aseesimehe valimine

Volikogu esimees

3. Saarde valla 2017. aasta II lisaeelarve esimene lugemine

Indrek Talts
Jaanus Männik

4. Lasteaia õpetaja palga alammäära kehtestamine

Evald Tamsalu

5. Audiitori määramine

Volikogu esimees või aseesimees

6. Saarde Vallavalitsuse palgajuhend

Indrek Talts

7. Saarde Vallavalitsuse põhimääruse kinnitamine

Indrek Talts

8. Saarde valla esindaja nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule

Volikogu esimees või aseesimees

9. Saarde Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmete arvu ja liikmete kinnitamine

Andres Annast

10. Saarde Vallavolikogu komisjonide liikmete arvu ja liikmete kinnitamine

Komisjonide esimehed

11. Vallavolikogu alatiste komisjonide töö-valdkondade määramine

Volikogu esimees või aseesimees

12. Arvamuse andmine Möksi turbamaardla Möksi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta

Eesi Kolla

13. Arvamuse andmine Tõitoja liivamaardla Tõitoja liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta

Eesi Kolla

14.Osaühing Saarde Kommunaal ja osaühing VEKSO ühinemislepingu kavandi kinnitamine

Indrek Talts
Jaanus Männik

15. Saarde valla 2017. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Volikogu esimees või aseesimees

16. Informatsioon