Saarde Vallavalitsuse 2017. aasta hankeplaan

30.03.17

 

Nr Hanke menetluse liik Eeldatav maksumus (ilma km-ta) Hanke algatamise aeg Hanke algatamise aeg Hanke läbiviimise eest vastutav isik
1 Investeerimislaen lasteaia rekonstrueerimiseks lihthange 5000 I kvartal Indrek Talts
2 Väikebussi kasutusrent lihthange 30000 I kvartal Indrek Talts
3 Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll hoone rekonstrueerimistööd avatud 400000 I kvartal Indrek Talts
4 Korraldatud jäätmevedu Saarde vallas avatud   II kvartal Eesi Kolla
5 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi söökla põranda rekonstrueerimine lihthange 60000 II kvartal Indrek Talts
6 Lavi paisjärve juurdepääsutee rajamine lihthange 50000 II kvartal Indrek Talts
7 Tervise- ja Hoolduskeskuse pesumaja ruumide ja õueala rekonstrueerimine lihthange 100000 II kvartal Indrek Talts
8 Kilingi-Nõmme tänavatele mustkatte paigaldus ~ 2 km ulatuses lihthange 100000 II kvartal Ave Kallo
9 Soojusenergia ost Kilingi-Nõmme Gümnaasiumile avatud   III kvartal Evald Tamsalu
10 Lumetõrjetööde teostamine Saarde vallas 2017/2018 talveperioodil lihthange 35000 III kvartal Ave Kallo

 

Toimetaja: INDREK TALTS