« Tagasi

Hooldustöötaja koolitus (tase 4) Kilingi-Nõmmes

Kaasaegne kiire elutempo on muutnud meie elustiili ja tinginud nõudluse uute ametite järele. Inimesed kolivad maalt linna või kodumaalt välismaale, erinevad põlvkonnad ei ela enam koos. Tänu sellele on aina rohkem üksikuid eakaid inimesi, kellel igapäevatoimingutes vahetevahel abi vaja. Ka puudega inimeste tugiisiku teenus on täna nõutud. Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus.

Koolitusel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest oskustest. Õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid. Kursuse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 4). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

Sihtgrupp

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Koolituse sisu

Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine;

Majapidamistööde korraldamine;

Töö lastega;

Töö eakatega;

Töö erivajadustega inimestega;

Suhtlemine;

Esmaabi andmine;

Eneseanalüüs.

Koolituse läbinu:

abistab abivajajat igapäevaelu korraldamisel ja hooldustegevuste läbiviimisel;

korraldab vajalikke majapidamis-, puhastus- ja korrastustöid;

toetab lastega perede toimetulekut;

abistab eakat ja/või erivajadusega inimest lähtuvalt tema vajadustest;

kasutab sobivaid suhtlemisviise ja –meetodeid;

annab vajadusel esmaabi

Muu info

Hooldustöötaja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused kohta saab täpsemalt lugeda siit http://www.eswa.ee/kutse-andmine/hooldustootaja/

Iseseisva tööna (8 tundi) vormistab koolitatav eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta.

Koolituse hind sisaldab koolitajatööd ja paljundatud materjale. Koolituse läbinutele väljastatakse koolituse lõputunnistus. Oleme Töötukassa koolituspartner.


Õppe kogumaht:138 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht:130 akadeemilist tundi
Otsetee link koolituse infole : http://luwi.ee/koolitused/hooldustootaja_koolitus_tase_4/

Koolituse hind:  960 + km
Toimumiskoha aadress: Pärnu 47 ja 65

Kontakt: Kadi Valk

Kontakttelefon:+372 5081 737

E-post: info@luwi.ee