« Tagasi

Sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused Pärnumaa ettevõtetele

SA Pärnumaa Turism koostöös Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga korraldab koolituse „Sihtrühmapõhise toote turundamine ja arendus"
Koolitustsükli maht on 5 päeva ehk 30 akadeemilist tundi.  Rühma suurus 35 inimest.
 
Koolituse sihtgrupp: Pärnumaa turismiettevõtjatele ja tootmisettevõtted (-talud), kes on huvitatud külastajale suunatud teenuse välja arendamisest. 
 
Eesmärk: koolituse tulemusena on suurenenud teadlikkus kvaliteetse ja terviklikuma toote/teenuse pakkumise vajalikkusest ja koostöös ühiste toodete arendamise võimalustest. Osalejad saavad inspiratsiooni erinevate teenusepakkujate kogemustest ning leiavad ideid piirkonna ressurssidele tuginevate uute jätkusuutlike teenuste ja toodete arendamiseks ja külastajate külastuskogemuse mitmekesistamiseks. Koolituse läbinud tunnevad kaasaegseid turunduskanaleid ja oskavad oma teenust turundada valitud sihtgrupile.
 
Programm:
 
1. päev 14.03.2018 kell 10.00-16.30.  Ürituse/toote paketi koostamine ja kalkulatsioon. Jagatakse soovitusi ning vahetatakse kogemusi pakettide/sündmuste kokku panemisest ning tehakse näidishinnakujundus tabelarvutusprogrammi kasutades 1-2 paketile. Palun kaasa võtta oma arvuti, milles oleks olemas tabelarvutusprogramm. Koolitaja Liis Juust (TÜ Pärnu Kolledži heaolu ja teenustejuhtimise magistrikava programmijuht, turismimajanduse õppejõud)
Toimumiskoht: Pernova Loodusmaja (A.H.Tammsaare pst 57, Pärnu)
 
2. päev 21.03.2018 kell 10.00-16.30 Turundusmaterjali kujundamine veebipõhiselt. Koolituse raames toimub turundusmaterjali kujundamine kasutamiseks veebis või trükis Canva.com abil. Pilditöötlemine Pixlr.com abil. Palun kaasa võtta oma arvuti. Koolitaja Maarja Pajusalu (TÜ Pärnu Kolledži graafilise disaini õppejõud. Brightspark projektijuht)
Toimumiskoht: Strand Spa & Konverentsihotell (A.H. Tammsaare pst 35, Pärnu)
 
3. päev 28.03.2018 kell 10.00-16.30 Ettevõtte veebileht – millele tähelepanu pöörata? Koolitus hõlmab: veebilehe kasutatavus ja kasutajakogemus, disain, sisuloome. Digiturunduse kanalid ja strateegia, SEO, veebianalüütika. Facebook. Praktiline töö oma kodulehega. Palun kaasa võtta oma arvuti. Koolitaja Maarja Pajusalu (TÜ Pärnu Kolledži graafilise disaini õppejõud. Brightspark projektijuht)
Toimumiskoht: OCC Konverentsi- ja Vabaajakeskus (Hospidali 6a, Pärnu)
 
4. päev 05.04.2018 kell 10.00-16.30 Turismiteenuse disain. Koolitus annab inspiratsiooni innovaatiliste turismiteenuste arendamiseks. Ideede genereerimine, tulemuste analüüs, ideede selekteerimine, eristumine ja kordumise vältimine. Koolitaja Mairo Rääsk (OÜ Blueray tegevjuht)
Toimumiskoht selgub hiljem.
 
5.päev 10.04.2018 kell 10.00-16.30 Sihtrühmapõhise toote arendamine ja turundamine. Koolituse käigus arutletakse, kuidas klientide käitumist jälgida ja nõudlust prognoosida, leitakse võimalusi turundamiseks klienditeekonna erinevatel hetkedel, mõeldakse kuidas anda tootele/teenusele lisaväärtust ning kellega ja kuidas teha koostööd. Koolitajad Liis Juust (TÜ Pärnu Kolledži heaolu ja teenustejuhtimise magistrikava programmijuht, turismimajanduse õppejõud) ja Tiina Viin (TÜ Pärnu Kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse õppekava programmijuht, hotellimajanduse õppejõud.
Toimumiskoht selgub hiljem.
 
Koolituse raames toimuvad praktilised seminarid eesmärgiga analüüsida eelkõige loodus, kultuuri, huvi- ja sündmusturisti ootusi ja vajadusi, et laiendada tootepakkumist sihtkohas antud segmentides. Läbi avatud diskussioonide ja praktiliste harjutuste jagatakse enda häid ja halbu kogemusi, töövõtteid, antakse üksteisele inspiratsiooni toote/teenuse arendamiseks ning turundustegevuste planeerimiseks. Protsessi toetab koolitajate ja praktikutepoolne tagasiside. Koolituspäevade vahelisel ajal nõustatakse ettevõtjaid vastavalt koolitusteemadele nende individuaaltöödes ning tagasisidestatakse erinevaid tootepakkumisi (leitakse sobilikud testostu sooritajad või siis tootele/teenusele tagasiside andjad). Õppematerjalidena kasutatakse peamiselt elektroonilisi jaotusmaterjale ja vastavalt koolituse eesmärgile ja metoodikale erinevaid töölehti. 
 
Olete oodatud osalema kõigil 5 päeval, aga võib osaleda ka ainult mõnel päeval. Koolituse nõuetekohasel läbimisel (osaledes 5 päeva) saab osaleja Tartu Ülikooli täiendusõppes osalemist kinnitava tunnistuse.
 
Palun koolitustele registreeruda siin: https://goo.gl/forms/8Rx1it2AtO1qK7Gt1 hiljemalt 05.märts.2018.
Koolituskohtade arv on piiratud, seega palume huvilistel kiiresti registreerumisvorm täita. 
 
NB! Koolitus on osalejatele tasuta.
 
Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele  (EÜ) 1407/2103 loetakse ülaltoodud tasuta koolitust vähese tähtsusega abiks (VTA) koolitusel osalejatele.
Täpsema info VTA kohta leiad siit: https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi 
Koolituse rahastamine toimub Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks", EU51285 Ettevõtluskeskkonna arendustegevused – turism.
 
Ave Lääne
Projektijuht
Sihtasutus Pärnumaa Turism  
 
Uus tn. 4, 80010 Pärnu, Estonia 
mob +372 52 65 794
tel +372 44 73 001 
ave.laane@visitparnu.com
www.visitparnu.com