« Tagasi

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi keskkonna- ja heakorraspetsialisti leidmiseks

Ametikoha põhieesmärk
Keskkonna- ja heakorraspetsialisti  ametikoha põhieesmärk on keskkonnakaitse, jäätmemajanduse, heakorra ja haljastuse alase tegevuse koordineerimine ja järelevalve teostamine Saarde vallas.
 
Peamised ülesanded
Keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise tagamine ja nendest kinnipidamise korraldamine; jäätmealase tegevuse korraldamine Saarde vallas; heakorra ja haljastuse küsimustega tegelemine; vee erikasutuslubade, geoloogiliste uuringu- ja kaevelubade taotluste menetlemine; välireklaami korraldamisega tegelemine; muinsuskaitse ja looduskaitse küsimustega tegelemine; lemmikloomade pidamisele kehtestatud nõuete täitmise kontrollimine ning hulkuvate või omanikuta lemmikloomade püüdmise ja varjupaika toimetamise korraldamine.
 
Nõuded kandidaadile
  • erialane kõrgharidus;
  • kohaliku omavalitsuse korraldust, avalikku teenistust, keskkonnavaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ning oskus neid rakendada oma töös;
  • oskus koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte ning teadma haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
  • ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning muude arvutiprogrammide ja andmekogude (sh jäätmeregistri) kasutamise oskus;
  • hea suhtlus- ja eneseväljendusoskus, koostöövalmidus;
  • kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime
  • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
  • B-kategooria juhiloa olemasolu
  • kasuks tuleb eelnev töökogemus avalikus sektoris

Omalt poolt pakume
Huvitavat ja vastutusrikast tööd, ametialase täiendkoolituse võimalusi, ametiauto  kasutamise võimalust, konkurentsivõimelist töötasu.

Tööaeg: täistööaeg
Töösuhte kestus: tähtajatu
Kandideerimise tähtaeg: 06.03.2018
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
Töö asukoht: Pärnumaa, Saarde vald, Kilingi-Nõmme, Nõmme tn 22, Saarde Vallavalitsus
 
Lisainfo ja tingimused: kandideerimiseks esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad või muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 06.03.2018 Saarde Vallavalitsusele aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa 86304 või e-posti aadressil info@saarde.ee.
Kontaktisik abivallavanem Martti Rooden, martti.rooden@saarde.ee, tel 449 0139