« Tagasi

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi vallasekretäri leidmiseks

Peamised tööülesanded:
  • vallakantselei juhtimine ja asjaajamise korraldamine;
  • vallavolikogu ja -valitsuse õigus- ja haldusaktide koostamine ning nende nõuetele vastavuse tagamine;
  • vallavolikogu ja –valitsuse õigusaktide avaldamise korraldamine;
  • vallavalitsuse poolt sõlmitavate lepingute, kokkulepete jt juriidilist jõudu omavate dokumentide kontrollimine ning vajadusel nende koostamine;
  • valla esindamine kohtus; vallavalitsuse personalitöö korraldamine.
Nõuded kandidaadile:
  • kandidaat peab vastama kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 toodud vallasekretärile esitatavatele nõuetele, avaliku teenistuse seaduse § 14 ja § 15 esitatud nõuetele;
  • väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas  ning ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
  • kohaliku omavalitsuse valdkonna ja neid reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine;
  • avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
  • otsustus- ja vastutusvõime, sh suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, oskus ette näha otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest.
Omalt poolt pakume
Ametialase täiendkoolituse võimalusi, ametiauto  kasutamise võimalust, konkurentsivõimelist töötasu.

Tööaeg: täistööaeg
Töösuhte kestus: tähtajatu
Kandideerimise tähtaeg: 11.01.2018
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
Töö asukoht: Pärnumaa, Saarde vald, Kilingi-Nõmme, Nõmme tn 22, Saarde Vallavalitsus
 
Lisainfo ja tingimused: kandideerimiseks esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad või muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Dokumendid palume esitada hiljemalt 11.01.2018 Saarde Vallavalitsusele aadressil Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald, Pärnumaa 86304 või e-posti aadressil info@saarde.ee.
Kontaktisik: vallavanem Indrek Talts, e-post: indrek.talts@saarde.ee, tel 449 0135