« Tagasi

Saarde Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku vallavara enampakkumise kinnistu müügiks Jäärja külas

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 05.05.2017 korraldusele nr 16.2-3/102 teatame, et Saarde Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku vallavara enampakkumise Loigu kinnisasjale:

Pärnumaal Saarde vallas Jäärja külas asuv Loigu kinnistu katastritunnusega 71102:004:0081, registriosa nr 2102706  (10,72 ha maatulundusmaa 100% (Metsamaa 5,86 ha; haritav maa 2,49 ha; looduslik rohumaa 1,2  ha; muu maa  1,17 ha).  Kinnistule on koostatud metsamajanduskava.

Juurdepääs riigimaanteelt – Kilingi-Nõmme-Kiisa.

Kinnistu alghind on 26000 eurot. Tagatisraha 2600 eurot. Osavõtutasu 30 eurot. Lisainfot objekti kohta saab telefoni 4490139 teel tööpäeviti Saarde Vallavalitsusest või e-posti teel: info@saarde.ee.

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult, suletud ümbrikus 13.06.2017. a kella 10.00-ks aadressil Saarde Vallavalitsus, Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, 86304 Pärnumaa. Ümbrikule märkida märgusõna "Vallavara enampakkumine – mitte avada enne 13.06.2017 kell: 11:00" ning objekti nimetus, mille ostmiseks on pakkumine esitatud.

Osalemiseks täita avaldus

Pakkumises peavad sisalduma:

  • pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon ja isikukood (juhul kui juriidiline aadress erineb postiaadressist, tuleb näidata ka postiaadress);
  • juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta;
  • nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud tingimustel;
  • tõend tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ostusumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud ostusumma;
  • pakkumise esitaja allkiri.