« Tagasi

Saarde Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku vallavara enampakkumise kinnistu müügiks

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 05.05.2017 korraldusele nr 16.2-3/102 teatame, et Saarde Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku vallavara enampakkumise Valla kinnisasjale:

Pärnumaal Saarde vallas Saarde külas asuv Valla kinnistu katastritunnusega 71102:002:0158, registriosa nr 2102606  (4,19 ha maatulundusmaa 100%, sellest metsamaa 3,68 ha; looduslik rohumaa 0,49 ha; muu maa  0,02 ha).  Kinnistule on koostatud metsamajanduskava.

Juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt – Farmi tee.

Kinnistu alghind on 40000 eurot. Tagatisraha 4000 eurot. Osavõtutasu 30 eurot. Lisainfot objekti kohta saab telefoni 4490139 teel tööpäeviti Saarde Vallavalitsusest või e-posti teel: info@saarde.ee.

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult, suletud ümbrikus 13.06.2017. a kella 10.00-ks aadressil Saarde Vallavalitsus, Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, 86304 Pärnumaa. Ümbrikule märkida märgusõna "Vallavara enampakkumine – mitte avada enne 13.06.2017 kell: 11:00" ning objekti nimetus, mille ostmiseks on pakkumine esitatud.

Osalemiseks täita avaldus

Pakkumises peavad sisalduma:

  • pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon ja isikukood (juhul kui juriidiline aadress erineb postiaadressist, tuleb näidata ka postiaadress);
  • juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta;
  • nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud tingimustel;
  • tõend tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ostusumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud ostusumma;
  • pakkumise esitaja allkiri.