« Tagasi

Suurjäätmete kogumisring

Suurjäätmete kogumisring toimub esmaspäeval, 8.mail.
Vastavalt Saarde Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS vahel sõlmitud lepingule korraldatakse suurjäätmete kogumisring maikuu ja oktoobrikuu esimesel esmaspäeval. Juhul, kui see kuupäev langeb riiklikule pühale, lükkub ringsõit järgmisele esmaspäevale. Suurjäätmete vedu võib Ragn-Sells AS-lt tellida ka muul ajal, vastavalt jäätmevaldaja soovile, kuid siis on hind kõrgem. 
 
Auto sõidab jäätmevaldajate juurde, kes on äraveo tellinud.
 
Tellimiseks helistage Ragn-Sells AS-le tel 15155 või saatke e-kiri info@ragnsells.ee. Samuti võite oma soovi esitada vallamajja telefonidel 449 0138 või 449 0135, e-posti aadressile info@saarde.ee või eesi.kolla@saarde.ee. Teatage oma jäätmeveo lepingu number, jäätmevaldaja ja kinnistu nimi ning aadress, suurjäätmete asukoht ja selgitused, mis jäätmetega on tegu.  Tellimus esitada hiljemalt  4. maiks, et jõuaks korraldada veo logistikat. Suurjäätmed paigutage värava juurde või tee äärde autole juurdepääsetavasse kohta, toast autojuht neid otsima ei tule. Jäätmete äraveo eest esitatakse tellijale arve 2,94 € ühe m3  eest. 
 
Suurjäätmed on Keskkonnaministri 14.12.2015 a määruse nr 70 "Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu" lisas koodiga 20 03 07 tähistatud jäätmed. Need on näiteks vana mööbel, põrandavaibad, uksed-aknad, kraanikausid, WC potid ja muud suured esemed, mis oma konteinerisse ei mahu. Siia alla ei kuulu jäätmed, mille vedu on korraldatud teiste õigusaktide alusel, nagu sõidukite rehvid, külmkapid-telerid jt elektroonikajäätmed ning ehitus-lammutusjäätmed. Ka ei kuulu suurjäätmete alla suur prügikott tavaliste segaolmejäätmetega.
 
Lisainfo tel 449 0138 Eesi Kolla