SA Pärnumaa Turism koostöös Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga korraldab koolituse „Sihtrühmapõhise toote turundamine ja arendus" Koolitustsükli maht on 5 päeva ehk 30 akadeemilist...

Sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused Pärnumaa ettevõtetele

SA Pärnumaa Turism koostöös Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga korraldab koolituse „Sihtrühmapõhise toote turundamine ja arendus" Koolitustsükli maht on 5 päeva ehk 30 akadeemilist...

Kikepera harjutusväljakul toimuvate laske- ja taktikaharjutuste märtsikuu  graafik .  

Kikepera harjutusvälja märtsikuu graafik

Kikepera harjutusväljakul toimuvate laske- ja taktikaharjutuste märtsikuu  graafik .  

Reedel, 23.veebruaril on vallavalitsus avatud kuni kella 12.00ni.

Vallavalitsuse lahtiolekuaeg

Reedel, 23.veebruaril on vallavalitsus avatud kuni kella 12.00ni.

Ametikoha põhieesmärk Keskkonna- ja heakorraspetsialisti  ametikoha põhieesmärk on keskkonnakaitse, jäätmemajanduse, heakorra ja haljastuse alase tegevuse koordineerimine ja...

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi keskkonna- ja heakorraspetsialisti leidmiseks

Ametikoha põhieesmärk Keskkonna- ja heakorraspetsialisti  ametikoha põhieesmärk on keskkonnakaitse, jäätmemajanduse, heakorra ja haljastuse alase tegevuse koordineerimine ja...

Infopäevale toimub 15.veebruaril kell 15.00-17.00 Pärnus (Kerese tn 4, II korrus) ja osalema on oodatud linna-  ja maakogukondade eestvedajad ja kogukonnapõhiste mittetulundusühingute...

EV 100 infopäev Pärnumaa linna- ja maakogukondadele

Infopäevale toimub 15.veebruaril kell 15.00-17.00 Pärnus (Kerese tn 4, II korrus) ja osalema on oodatud linna-  ja maakogukondade eestvedajad ja kogukonnapõhiste mittetulundusühingute...

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.   ...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 4. aprillist 2017

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.   ...

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb lumeperioodil jälgida katusele kogunenud lund ja jääd ning see õigeaegselt eemaldada. Katusele...

Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ja jää ehitiste katustelt õigeaegselt eemaldada

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb lumeperioodil jälgida katusele kogunenud lund ja jääd ning see õigeaegselt eemaldada. Katusele...

Kikepera harjutusväljakul toimuvate laske- ja taktikaharjutuste veebruarikuu graafik .

Kikepera harjutusvälja veebruarikuu graafik

Kikepera harjutusväljakul toimuvate laske- ja taktikaharjutuste veebruarikuu graafik .

Kolmapäeval, 14.veebruaril kell 17.00 toimub Kilingi-Nõmme klubis MTÜ Pärnu Lahe Parnerluskogu LEADER taotlusvooru infopäev.  PLPK 2018 taotlusvooru info.  

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu LEADER taotlusvooru infopäev

Kolmapäeval, 14.veebruaril kell 17.00 toimub Kilingi-Nõmme klubis MTÜ Pärnu Lahe Parnerluskogu LEADER taotlusvooru infopäev.  PLPK 2018 taotlusvooru info.  

Pärnumaa Omavalitsuste Liit ootab ettepanekuid inimeste kohta, kes on väärilised kandma Pärnumaa kõrgeimat autasu - Pärnumaa Vapimärki.   Pärnumaa Vapimärk on asutatud Pärnumaale...

Pärnumaa Vapimärgi kandidaatide esitamine

Pärnumaa Omavalitsuste Liit ootab ettepanekuid inimeste kohta, kes on väärilised kandma Pärnumaa kõrgeimat autasu - Pärnumaa Vapimärki.   Pärnumaa Vapimärk on asutatud Pärnumaale...

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks...

Mõtle kaasa, kus võiksid asuda Saarde valla kirjakastid?

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks...

Seenioride vabaajamess aitab leida väärikale eale sobivaid tegevusi ja uusi tuttavaid!   Seenioride vabaajamess on pühapäeval, 11. veebruaril kell 12-16 Pärnu Kaubamajakas. Mess...

11.veebruaril toimub Pärnus Seenioride Vabaajamess 2018

Seenioride vabaajamess aitab leida väärikale eale sobivaid tegevusi ja uusi tuttavaid!   Seenioride vabaajamess on pühapäeval, 11. veebruaril kell 12-16 Pärnu Kaubamajakas. Mess...

ID-kaardi taotlusi saab esitada 1. veebruaril 2018 kell 10.00-11.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu 73).   Taotlemiseks vajalikud dokumendid: taotlusankeet  isikut...

Kilingi-Nõmmes on võimalik esitada ID-kaardi taotlusi

ID-kaardi taotlusi saab esitada 1. veebruaril 2018 kell 10.00-11.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu 73).   Taotlemiseks vajalikud dokumendid: taotlusankeet  isikut...

Ametikoha põhieesmärk Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on planeerimis,- projekteerimis-, ehitusalase tegevuse korraldamine Saarde vallas. Ehitusseadustiku ja muude sellealaste...

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusnõuniku leidmiseks

Ametikoha põhieesmärk Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on planeerimis,- projekteerimis-, ehitusalase tegevuse korraldamine Saarde vallas. Ehitusseadustiku ja muude sellealaste...

Alates 2.jaanuarist 2018 muutuvad Tali teeninduspunkt lahtiolekuajad. Teeninduspunkt on avatud esmaspäeviti ja neljapäeviti 8.00-16.30 ning teisipäeviti 8.00-12.00.  

Tali teeninduspunkti lahtiolekuajad

Alates 2.jaanuarist 2018 muutuvad Tali teeninduspunkt lahtiolekuajad. Teeninduspunkt on avatud esmaspäeviti ja neljapäeviti 8.00-16.30 ning teisipäeviti 8.00-12.00.  

Peamised tööülesanded : vallakantselei juhtimine ja asjaajamise korraldamine; vallavolikogu ja -valitsuse õigus- ja haldusaktide koostamine ning nende nõuetele vastavuse tagamine;...

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi vallasekretäri leidmiseks

Peamised tööülesanded : vallakantselei juhtimine ja asjaajamise korraldamine; vallavolikogu ja -valitsuse õigus- ja haldusaktide koostamine ning nende nõuetele vastavuse tagamine;...

OÜ Saarde Kommunaal on avaldanud Riigihangete Registris hanke „Kilingi-Nõmme ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd" (hanke viitenr. 193430), mille pakkumuste...

OÜ Saarde Kommunaal on välja kuulutanud Kilingi-Nõmme ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööde hanke

OÜ Saarde Kommunaal on avaldanud Riigihangete Registris hanke „Kilingi-Nõmme ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd" (hanke viitenr. 193430), mille pakkumuste...

Saarde Vallavalitsus on  22.detsembril ja 29.detsembril avatud 8.00 - 12.00.

Vallavalitsuse pühadeeelne lahtiolekuaeg

Saarde Vallavalitsus on  22.detsembril ja 29.detsembril avatud 8.00 - 12.00.

Kalita-Jäärja piirkonna talihooldust teostab OÜ EP Ehitustööd  - esindaja Enno Pärn tel. 5148773.   Sigaste-Lodja-Marana piirkonna talihooldust teostab OÜ EP Ehitustööd ...

Saarde piirkonna talihooldustööde tegijad

Kalita-Jäärja piirkonna talihooldust teostab OÜ EP Ehitustööd  - esindaja Enno Pärn tel. 5148773.   Sigaste-Lodja-Marana piirkonna talihooldust teostab OÜ EP Ehitustööd ...

Neljapäeval, 14.novembril 2017 Surju Rahvamajas toimunud Saarde Vallavolikogu istungil valiti kümne poolthäälega vallavolikogu esimeheks Kadri-Aija Viik ning aseesimeheks samuti kümne...

Saarde Vallavolikogu sai uued juhid

Neljapäeval, 14.novembril 2017 Surju Rahvamajas toimunud Saarde Vallavolikogu istungil valiti kümne poolthäälega vallavolikogu esimeheks Kadri-Aija Viik ning aseesimeheks samuti kümne...

Meie tublid inimesed ja toredad sündmused väärivad tunnustamist.  Meenutage mööduvat aastat ja esitage igas kategoorias oma kandidaadid (inimesed, organisatsioonid või sündmused), kes on...

Kultuuritegijate tunnustamine

Meie tublid inimesed ja toredad sündmused väärivad tunnustamist.  Meenutage mööduvat aastat ja esitage igas kategoorias oma kandidaadid (inimesed, organisatsioonid või sündmused), kes on...

Maa-amet on välja kuulutanud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise...

Saarde Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14.detsembril 2017 algusega kell 14.00 Surju Rahvamajas.  Istungi päevakord .

Saarde Vallavolikogu 14.detsembri istung

Saarde Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14.detsembril 2017 algusega kell 14.00 Surju Rahvamajas.  Istungi päevakord .

Pärnumaa Kutsehariduskeskus on avamas uut õppekava „Puidupingioperaator", kus õpe algab juba 8. jaanuaril 2018.    Õpe kestab ainult 1 aasta ja iganädalaselt, õpingute järel...

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses on võimalik õppida puidupingioperaatoriks

Pärnumaa Kutsehariduskeskus on avamas uut õppekava „Puidupingioperaator", kus õpe algab juba 8. jaanuaril 2018.    Õpe kestab ainult 1 aasta ja iganädalaselt, õpingute järel...

Kuni 31.detsembrini 2017 on võimalik esitada ettepanekuid Saarde valla 2017.aasta parimate sporditegijate tunnustamiseks. Saarde valla 2017.aasta parimad sporditegijad valitakse järgmistes...

Sporditegijate tunnustamine

Kuni 31.detsembrini 2017 on võimalik esitada ettepanekuid Saarde valla 2017.aasta parimate sporditegijate tunnustamiseks. Saarde valla 2017.aasta parimad sporditegijad valitakse järgmistes...

Saarde Vallavalitsus maksab alates 8.detsembrist eakate jõulutoetust. Toetust saavad 80-aastased ja vanemad. Toetuse saab kätte vallamajast kab 5 (raamatupidamine) tööpäeviti kell 8.00-12.00...

Eakate jõulutoetus

Saarde Vallavalitsus maksab alates 8.detsembrist eakate jõulutoetust. Toetust saavad 80-aastased ja vanemad. Toetuse saab kätte vallamajast kab 5 (raamatupidamine) tööpäeviti kell 8.00-12.00...

Draamaringi tutvustav tund toimub: laupäeval, 9. detsembril kell 13.00-14.30  Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi aulas. Juhendaja on teatripedagoog ja lavastaja Andres Linnupuu.   ...

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis alustab tegevust draamaring

Draamaringi tutvustav tund toimub: laupäeval, 9. detsembril kell 13.00-14.30  Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi aulas. Juhendaja on teatripedagoog ja lavastaja Andres Linnupuu.   ...

12.detsembril kell 13.00 - 15.00 toimub Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi aulas heategevuslik jõululaat. Osta saab küpsetisi ja käsitööd. Müügilt saadud raha läheb heategevuseks - toetuse eest...

Heategevuslik jõululaat Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis

12.detsembril kell 13.00 - 15.00 toimub Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi aulas heategevuslik jõululaat. Osta saab küpsetisi ja käsitööd. Müügilt saadud raha läheb heategevuseks - toetuse eest...

Saarde Vallavalitsuses ootab kuni 20.detsembrini 2017 lasteaias mittekäivate koolieelikute vanematelt avaldusi toetuse saamiseks.   Koolieelikute toetust makstakse koolieelsetes...

Koolieelikute toetus

Saarde Vallavalitsuses ootab kuni 20.detsembrini 2017 lasteaias mittekäivate koolieelikute vanematelt avaldusi toetuse saamiseks.   Koolieelikute toetust makstakse koolieelsetes...

Pühapäeval, 10. detsembril kell 11.00 toimub Saarde kiriku tornikiivri pühitsemise jumalateenistus. Jumalateenistusele järgneb kuldse tornimuna ning -kuke paigaldamine tornitippu. Liturgiat...

Saarde kiriku tornikiivri pühitsemise jumalateenistus

Pühapäeval, 10. detsembril kell 11.00 toimub Saarde kiriku tornikiivri pühitsemise jumalateenistus. Jumalateenistusele järgneb kuldse tornimuna ning -kuke paigaldamine tornitippu. Liturgiat...

Käesolev aasta on olnud muutuste aeg kohalikele omavalitsustele – mitmed omavalitsused on liitunud ja seoses sellega on ka piirkonnapolitseinike töö kohandatud uute omavalitsuspiiride järgi. ...

Haldusreform tõi muudatusi ka piirkonnapolitseinike tööpiirkondades

Käesolev aasta on olnud muutuste aeg kohalikele omavalitsustele – mitmed omavalitsused on liitunud ja seoses sellega on ka piirkonnapolitseinike töö kohandatud uute omavalitsuspiiride järgi. ...

Saarde Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 22.novembril 2017 kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme). Istungi päevakord .

Saarde Vallavolikogu istung 22.novembril

Saarde Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 22.novembril 2017 kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme). Istungi päevakord .

11. novembril kell 15.30 toimub Kilingi-Nõmme klubis Kilingi-Nõmmet käsitleva koduloolise raamatu III osa „Loosungid ja lootused. Kilingi-Nõmme 1946-1962" esitlus. Raamatut tutvustab...

Olev Pauksoni raamatu "Loosungid ja lootused. Kilingi-Nõmme 1946-1962" esitlus

11. novembril kell 15.30 toimub Kilingi-Nõmme klubis Kilingi-Nõmmet käsitleva koduloolise raamatu III osa „Loosungid ja lootused. Kilingi-Nõmme 1946-1962" esitlus. Raamatut tutvustab...

Saarde vallas on alanud Euroopa Liidu toiduabi jagamine toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse saajatele. Toiduabi väljastatakse Saarde vallamajas (Nõmme 22, Kilingi-Nõmme) kuni...

Euroopa Liidu toiduabi jagamine

Saarde vallas on alanud Euroopa Liidu toiduabi jagamine toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse saajatele. Toiduabi väljastatakse Saarde vallamajas (Nõmme 22, Kilingi-Nõmme) kuni...

MTÜ Saarde Käsitöö korraldab isetehtud kuuseehete konkursi. Konkursi tingimused: ehe peab olema kuuse otsa riputatav ehe peab olema ise ja hästi tehtud ehte...

Isetehtud kuuseehete konkurss

MTÜ Saarde Käsitöö korraldab isetehtud kuuseehete konkursi. Konkursi tingimused: ehe peab olema kuuse otsa riputatav ehe peab olema ise ja hästi tehtud ehte...

Reedel, 27.oktoobil 2017 toimunud Saarde Vallavolikogu esimesel istungil valiti vallavolikogu esimeheks 15 poolthäälega Väino Lill valimisliidust Uus Saarde. Volikogu aseesimehe kandidaatideks...

Saarde vallavolikogu sai juhid

Reedel, 27.oktoobil 2017 toimunud Saarde Vallavolikogu esimesel istungil valiti vallavolikogu esimeheks 15 poolthäälega Väino Lill valimisliidust Uus Saarde. Volikogu aseesimehe kandidaatideks...

Saarde Vallavolikogu istung toimub reedel,  03. novembril 2017 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme)   Volikogule kinnitamiseks esitatav ...

Saarde Vallavolikogu istung

Saarde Vallavolikogu istung toimub reedel,  03. novembril 2017 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme)   Volikogule kinnitamiseks esitatav ...

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 04.10.2017 korraldusele nr 16.2-3/239 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

Lodja külas asuva Mõimessaare kinnistu võõrandamine

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 04.10.2017 korraldusele nr 16.2-3/239 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

Ole suur või väike, kuid ilma helkurita pimedas liigeldes ei paista sa autojuhile silma. Ilma helkurita liigeldes tekitad ohtliku olukorra nii endale kui ka autojuhtidele.    ...

Meelespea helkuri kasutamise kohta

Ole suur või väike, kuid ilma helkurita pimedas liigeldes ei paista sa autojuhile silma. Ilma helkurita liigeldes tekitad ohtliku olukorra nii endale kui ka autojuhtidele.    ...

TASUTA KURSUS: Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine  Teema:        Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid ...

MTÜ Abja Koolituskeskus kutsub tasuta koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamise kursusele

TASUTA KURSUS: Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine  Teema:        Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid ...

Ajutise sulgemise perioodi ajal on postiteenuse kättesaadavus klientidele tagatud. Kliendid saavad kasutada kõiki postiteenuseid asenduspostiasutuses või tellida kirjakandja koju/tööle....

Kilingi-Nõmme postkontor on 18.10-31.10.2017 ajutiselt suletud

Ajutise sulgemise perioodi ajal on postiteenuse kättesaadavus klientidele tagatud. Kliendid saavad kasutada kõiki postiteenuseid asenduspostiasutuses või tellida kirjakandja koju/tööle....

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise Saarde vallas asuva kinnisasja müümiseks: Saarde vallas Viisireiu külas asuv   Nurga kinnisasi ...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmise Saarde vallas asuva kinnisasja müümiseks: Saarde vallas Viisireiu külas asuv   Nurga kinnisasi ...

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 12.09.2017 korraldusele nr 16.2-3/220 korraldab Saarde Vallavalitsus...

Kanaküla külas asuva Veski kinnistu võõrandamine

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 12.09.2017 korraldusele nr 16.2-3/220 korraldab Saarde Vallavalitsus...

Kõigil Saarde valla spordisõpradel on võimalus endale tellida oma nimega valla esindussärk. Valikus on nii meeste kui ka naiste erinevast materjalist särgid. Lisainfo Kilingi-Nõmme...

Saarde valla fänni- ja võistlussärgid

Kõigil Saarde valla spordisõpradel on võimalus endale tellida oma nimega valla esindussärk. Valikus on nii meeste kui ka naiste erinevast materjalist särgid. Lisainfo Kilingi-Nõmme...

Vallavalitsus toetab igal kalendriaastal mittetulundustegevust vastavalt vallavolikogu poolt vastu võetud kultuuri-, spordi- ja külaliikumise eelarvele.   Toetuse taotlemise aluseks...

Mittetulundustegevuse toetuse taotluste esitamine

Vallavalitsus toetab igal kalendriaastal mittetulundustegevust vastavalt vallavolikogu poolt vastu võetud kultuuri-, spordi- ja külaliikumise eelarvele.   Toetuse taotlemise aluseks...

Vastavalt Saarde Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS vahel sõlmitud lepingule korraldatakse iga maikuu ja oktoobrikuu esimesel esmaspäeval suurjäätmete kogumisring. Juhul, kui see kuupäev langeb...

Suurjäätmete ja klaasijäätmete kogumisring toimub esmaspäeval, 2. oktoobril

Vastavalt Saarde Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS vahel sõlmitud lepingule korraldatakse iga maikuu ja oktoobrikuu esimesel esmaspäeval suurjäätmete kogumisring. Juhul, kui see kuupäev langeb...

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET Lääne prefektuur 05.09.2017 2. septembri hommikul kella 8 paiku lahkus oma kodust Tihemetsa alevikus väikest kasvu argliku olemisega heledakarvaline...

Pärnu politseijaoskond palub abi sündmuse pealtnägijatelt

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET Lääne prefektuur 05.09.2017 2. septembri hommikul kella 8 paiku lahkus oma kodust Tihemetsa alevikus väikest kasvu argliku olemisega heledakarvaline...

Alates 01. jaanuarist 2018 hakkab Eestis kehtima uus korteriomandi- ja korteriühistu seadus, mille tulemusena kaotatakse korterelamu ühisusena majandamise võimalus ja korteriühistu loomine...

Infopäev korteriühistutele

Alates 01. jaanuarist 2018 hakkab Eestis kehtima uus korteriomandi- ja korteriühistu seadus, mille tulemusena kaotatakse korterelamu ühisusena majandamise võimalus ja korteriühistu loomine...

Saarde Vallavalitsus ootab kuni 18.septembrini 2017 kirjalikke ettepanekuid Saarde valla Aukodaniku nimetuse, vapimärkide ja Aasta Noore preemia andmiseks.   Ettepanekuid...

Vallavalitsus ootab ettepanekuid tunnustamiseks

Saarde Vallavalitsus ootab kuni 18.septembrini 2017 kirjalikke ettepanekuid Saarde valla Aukodaniku nimetuse, vapimärkide ja Aasta Noore preemia andmiseks.   Ettepanekuid...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saarde vallas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks: Saarde vald Kamali küla Vanajõe kinnisasi...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saarde vallas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks: Saarde vald Kamali küla Vanajõe kinnisasi...