MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvoorud projektitaotluste vastuvõtmiseks. Taotlusi võetakse vastu Audru, Kihnu, Tõstamaa, Varbla, Koonga, Sauga, Häädemeeste, Tahkuranna ja Saarde vallas...

LEADER tegevuse toetuse taotlusvoor avatakse 18.-22.09.2017

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvoorud projektitaotluste vastuvõtmiseks. Taotlusi võetakse vastu Audru, Kihnu, Tõstamaa, Varbla, Koonga, Sauga, Häädemeeste, Tahkuranna ja Saarde vallas...

ID-kaardi taotlust saab esitada neljapäeval,  14. septembril 2017 kell 10.00-11.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu 73).   Taotlemiseks vajalikud dokumendid: ...

Kilingi-Nõmmes on võimalik taotleda ID-kaarte

ID-kaardi taotlust saab esitada neljapäeval,  14. septembril 2017 kell 10.00-11.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu 73).   Taotlemiseks vajalikud dokumendid: ...

10. september kell 12-17 Pärnu Kaubamajakas Õige huvitegevuse leidmine mõjutab lapse arengut ja tulevikku. Pärnu huvitegevuste mess HUVIKAS aitab Pärnumaa noortel ja lastel üles leida...

Pärnu huvitegevuste mess HUVIKAS 2017

10. september kell 12-17 Pärnu Kaubamajakas Õige huvitegevuse leidmine mõjutab lapse arengut ja tulevikku. Pärnu huvitegevuste mess HUVIKAS aitab Pärnumaa noortel ja lastel üles leida...

Laupäeval 12. augustil 2017 kell 21.00 avavad Kilingi-Nõmme kunstnikud koos Mazsalaca kunstnikega Sēļi mõisas oma tööde näituse, kus külastajad saavad kohtuda kunstnikega. Näha saab maali-,...

Ooperimuusika ja kunsti pühad Mazsalaca maakonnas Sēļi mõisas

Laupäeval 12. augustil 2017 kell 21.00 avavad Kilingi-Nõmme kunstnikud koos Mazsalaca kunstnikega Sēļi mõisas oma tööde näituse, kus külastajad saavad kohtuda kunstnikega. Näha saab maali-,...

Pärnu Maavalitsus korraldab 11. oktoobril 2017 kell 14 järjekordse, seekord kahekümnenda, maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva. Sellele pidulikule sündmusele on oodatud kõik Pärnu maakonnas...

Maakonna kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale

Pärnu Maavalitsus korraldab 11. oktoobril 2017 kell 14 järjekordse, seekord kahekümnenda, maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva. Sellele pidulikule sündmusele on oodatud kõik Pärnu maakonnas...

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas 20.juuni istungil rahastada OÜ Saarde Kommunaal poolt esitatud Saarde küla veemajandusprojekti rahastamistaotluse. Projektiga saavad Saarde...

Saarde vald on investeerimas enam kui 5 miljonit eurot toetusraha veemajandusse

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas 20.juuni istungil rahastada OÜ Saarde Kommunaal poolt esitatud Saarde küla veemajandusprojekti rahastamistaotluse. Projektiga saavad Saarde...

Alates 1. juulist 2017 kehtib Pärnu linnaliinidel ja lähiliinidel (liinid nr 39, 40 Sindi ja nr 57 Sauga) elektroonilisel bussikaardil põhinev piletisüsteem.   Lisainfo Pärnumaa...

Alates 1.juulist kehtib Pärnus linna- ja lähiliinidel uus piletisüsteem

Alates 1. juulist 2017 kehtib Pärnu linnaliinidel ja lähiliinidel (liinid nr 39, 40 Sindi ja nr 57 Sauga) elektroonilisel bussikaardil põhinev piletisüsteem.   Lisainfo Pärnumaa...

Saarde Vallavalitsus viis sel kevadel läbi riigihanke korraldatud jäätmeveo teenusepakkuja leidmiseks, sest Ragn-Sells AS-i senine tähtaegne leping lõppes. Pakkumuse esitasid Eesti...

Korraldatud jäätmeveo uus etapp algab 1.augustil 2017

Saarde Vallavalitsus viis sel kevadel läbi riigihanke korraldatud jäätmeveo teenusepakkuja leidmiseks, sest Ragn-Sells AS-i senine tähtaegne leping lõppes. Pakkumuse esitasid Eesti...

Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtivate Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ning piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks. Kuna planeeringuala hõlmab ka...

Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtivate Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ning piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks. Kuna planeeringuala hõlmab ka...

Riigihalduse ministri 29.05.2017 määruse nr 32 „Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine" lg 1 p 28...

Allikukivi küla moodustamine ja asustusüksuste vahelise piiri korrigeerimine

Riigihalduse ministri 29.05.2017 määruse nr 32 „Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine" lg 1 p 28...

Saarde Vallavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga pakub 3-8 aastaste laste vanematele võimalust osaleda vanemlusprogrammis „Imelised aastad".    Koolitusprogrammi...

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“

Saarde Vallavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga pakub 3-8 aastaste laste vanematele võimalust osaleda vanemlusprogrammis „Imelised aastad".    Koolitusprogrammi...

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldusele nr 16.2-3/91 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

TIHEMETSA ALEVIKUS ASUVA LASTEAIA TEE 5 KINNISTU VÕÕRANDAMINE

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldusele nr 16.2-3/91 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldusele nr 16.2-3/95 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

Avalik kirjalik enampakkumine Veelikse külas asuva Ridaelamu tee 6 hoonestatud kinnisasjale

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldusele nr 16.2-3/95 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

Kodutoetuse taotlusvoor avati 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017 .   Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on...

Kodutoetus lasterikastele peredele

Kodutoetuse taotlusvoor avati 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017 .   Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on...

Saarde Vallavolikogu järgmine istung toimub kolmapäeval, 7.juunil 2017 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis. Volikogu istungi päevakorra ja eelnõudega on võimalik tutvuda valla kodulehel...

Saarde Vallavolikogu istung 7.juunil 2017

Saarde Vallavolikogu järgmine istung toimub kolmapäeval, 7.juunil 2017 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis. Volikogu istungi päevakorra ja eelnõudega on võimalik tutvuda valla kodulehel...

Vanarehvide kogumispunkt asub nüüd Saarde Kommunaal OÜ uue töökoja juures Künka tn 11 Kilingi-Nõmmes.  Palume rehve mitte viia enam Muru tänavale!   Rehvide jaoks on töökoja...

Vanarehvide kogumispunkt asub Künka tänaval

Vanarehvide kogumispunkt asub nüüd Saarde Kommunaal OÜ uue töökoja juures Künka tn 11 Kilingi-Nõmmes.  Palume rehve mitte viia enam Muru tänavale!   Rehvide jaoks on töökoja...

RMK haldab suurt osa Eestimaa soodest. Ka paljud kaitsealused sood on Eestis kuivendatud ja olnud kasutuses turbatootmis- või metsakasvatusaladena. RMK ülesanne on enda hallatavatel maadel...

RMK kutsub huvilisi laupäeval, 20. mail toimuvale soode päevale Soomaa rahvusparki Ördi rappa.

RMK haldab suurt osa Eestimaa soodest. Ka paljud kaitsealused sood on Eestis kuivendatud ja olnud kasutuses turbatootmis- või metsakasvatusaladena. RMK ülesanne on enda hallatavatel maadel...

OÜ Saarde Kommunaal viis 2017. a. märtsis-aprillis läbi projekteerimise-ehituse töövõtu hanke Kilingi-Nõmme linna reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Edukaks pakkujaks tunnistati Schöttli...

Alanud on Kilingi-Nõmme reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd

OÜ Saarde Kommunaal viis 2017. a. märtsis-aprillis läbi projekteerimise-ehituse töövõtu hanke Kilingi-Nõmme linna reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Edukaks pakkujaks tunnistati Schöttli...

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 05.05.2017 korraldusele nr 16.2-3/102 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

Saarde Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku vallavara enampakkumise kinnistu müügiks Jäärja külas

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 05.05.2017 korraldusele nr 16.2-3/102 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 05.05.2017 korraldusele nr 16.2-3/102 teatame, et Saarde Vallavalitsus...

Saarde Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku vallavara enampakkumise kinnistu müügiks

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 a. määrusele nr. 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 05.05.2017 korraldusele nr 16.2-3/102 teatame, et Saarde Vallavalitsus...