Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) koostöös Häirekeskuse ja Päästeametiga kutsub 5. mail toimuva Teeme Ära talgupäeva raames teada andma katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest...

Tehnilise Järelevalve Amet kutsub eestimaalasi Teeme Ära talgupäeval teada andma ohtlikest kaevudest

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) koostöös Häirekeskuse ja Päästeametiga kutsub 5. mail toimuva Teeme Ära talgupäeva raames teada andma katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest...

Sellel kevadel täitub Eestil  neli aastat  ametlikult marutaudivabaks riigiks saamisest. Hoolimata sellest, et tegu on hea uudisega, on olukorral ka oma varjukülg.   ...

Kasside ja koerte marutaudivastane vaktsineerimine on kohustuslik ning vajalik

Sellel kevadel täitub Eestil  neli aastat  ametlikult marutaudivabaks riigiks saamisest. Hoolimata sellest, et tegu on hea uudisega, on olukorral ka oma varjukülg.   ...

Kodutoetuse taotlusvoor avatakse 07.mail 2018, taotluste esitamise tähtaeg on 11.juuni 2018. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

Kodutoetus lasterikastele peredele

Kodutoetuse taotlusvoor avatakse 07.mail 2018, taotluste esitamise tähtaeg on 11.juuni 2018. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

Päästeamet viib 7.–11. maini läbi kontrollkampaaniat, mille eesmärgiks on kontrollida korteriühistute tuleohutust ja evakuatsiooniteede läbitavust. Iga piirkonna inspektorid valivad...

Päästeameti inspektorid kontrollivad maikuu teisel nädalal tuleohutust kortermajades

Päästeamet viib 7.–11. maini läbi kontrollkampaaniat, mille eesmärgiks on kontrollida korteriühistute tuleohutust ja evakuatsiooniteede läbitavust. Iga piirkonna inspektorid valivad...

Sügisel alustatakse uue metsanduse arengukava koostamisega. See kava paneb järgmiseks kümnendiks paika sihid, mille poole metsanduses riiklikult püüelda. Praegune avalik arutelu näitab, et huvi...

Metsanduse arengukava küsitlus

Sügisel alustatakse uue metsanduse arengukava koostamisega. See kava paneb järgmiseks kümnendiks paika sihid, mille poole metsanduses riiklikult püüelda. Praegune avalik arutelu näitab, et huvi...

Taasiseseisvumise aja suurim sõjaline õppus Siil 2018 toimub ajavahemikul 02.-14.05.2018.    Õppuse raames toimuvatesse tegevustesse kaasatud üksused opereerivad mitmetes...

Sõjaline õppus Siil 2018

Taasiseseisvumise aja suurim sõjaline õppus Siil 2018 toimub ajavahemikul 02.-14.05.2018.    Õppuse raames toimuvatesse tegevustesse kaasatud üksused opereerivad mitmetes...

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) pakub täiendavat nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse...

Nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) pakub täiendavat nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse...

Kodutütarde Pärnumaa ringkond ja Naiskodukaitse Pärnumaa ringkond korraldavad 6. korda Pärnumaa Aasta Ema konkursi. Märka ja anna meile teada vahvatest emadest ja vanaemadest!  ...

Pärnumaa Aasta Ema 2018

Kodutütarde Pärnumaa ringkond ja Naiskodukaitse Pärnumaa ringkond korraldavad 6. korda Pärnumaa Aasta Ema konkursi. Märka ja anna meile teada vahvatest emadest ja vanaemadest!  ...

Perioodidel  14.05- 28.05.2018 ja 11.06 - 26.06.2018 on Kilingi - Nõmme postkontor ajutiselt avatud E- R 9:00 - 14:00; L,P suletud.   Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on...

Kilingi-Nõmme postkontori lahtiolekuaegade muudatus

Perioodidel  14.05- 28.05.2018 ja 11.06 - 26.06.2018 on Kilingi - Nõmme postkontor ajutiselt avatud E- R 9:00 - 14:00; L,P suletud.   Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 9.aprillist kuni 11.juunini 2018.   Hajaasustuse programm viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri...

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor avatakse 9.aprillil

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 9.aprillist kuni 11.juunini 2018.   Hajaasustuse programm viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri...

Saarde Vallavalitsus ja Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo korraldavad Tihemetsa spordihoones 25. aprillil kell 17.00 infopäeva „Tuleohutus kortermajas".   Infopäeva...

Infopäev „Tuleohutus kortermajas“ Tihemetsas

Saarde Vallavalitsus ja Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo korraldavad Tihemetsa spordihoones 25. aprillil kell 17.00 infopäeva „Tuleohutus kortermajas".   Infopäeva...

Inspiratsioonikoolitus "Kõik on võimalik!"   Keda ootame osalema? Ootame osalema noori tegusaid naisi, kes on oma ettevõtte loomisest unistanud, kuid ei ole seda veel...

Inspiratsioonikoolitus "Kõik on võimalik!"

Inspiratsioonikoolitus "Kõik on võimalik!"   Keda ootame osalema? Ootame osalema noori tegusaid naisi, kes on oma ettevõtte loomisest unistanud, kuid ei ole seda veel...

Saarde Vallavolikogu istung toimub 18.aprillil 2018 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis. Istungi päevakord ja õigusaktide eelnõud .

Saarde Vallavolikogu 18.04.2018 istung

Saarde Vallavolikogu istung toimub 18.aprillil 2018 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis. Istungi päevakord ja õigusaktide eelnõud .

Seoses ametnike koolitusel viibimisega ei saa teisipäeval, 17.aprillil Saarde Vallavalitsuses ning Surju teeninduskeskuses teha perekonnaseisutoiminguid - registreerida sünde ja surmajuhtumeid...

17.aprillil ei saa Saarde Vallavalitsuses teha perekonnaseisutoiminguid

Seoses ametnike koolitusel viibimisega ei saa teisipäeval, 17.aprillil Saarde Vallavalitsuses ning Surju teeninduskeskuses teha perekonnaseisutoiminguid - registreerida sünde ja surmajuhtumeid...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva Pärnu maakonnas Saarde vallas Lanksaare külas asuva Rupiku ...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva Pärnu maakonnas Saarde vallas Lanksaare külas asuva Rupiku ...

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/74   maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde...

Riigihalduse minister kehtestas uue Pärnu maakonna planeeringu

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/74   maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde...

Suurjäätmete ja klaasijäätmete kogumisring toimub esmaspäeval, 7. mail 2018   Vastavalt Saarde Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS-i vahel sõlmitud lepingule korraldatakse iga maikuu...

Suurjäätmete ja klaasijäätmete kogumisring toimub 7.mail

Suurjäätmete ja klaasijäätmete kogumisring toimub esmaspäeval, 7. mail 2018   Vastavalt Saarde Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS-i vahel sõlmitud lepingule korraldatakse iga maikuu...

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.   KOP  infopäev on 9. aprillil kl 13.00–15.00 Pärnu...

Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor on avatud

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.   KOP  infopäev on 9. aprillil kl 13.00–15.00 Pärnu...

Kikepera harjutusväljakul toimuvate laskeharjutuste aprillikuu graafik .

Kikepera harjutusvälja aprillikuu graafik

Kikepera harjutusväljakul toimuvate laskeharjutuste aprillikuu graafik .

Saarde Vallavalitsus alustab Euroopa Liidu toiduabi jagamist toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse saajatele 3.aprillil. Toiduabi väljastatakse Saarde vallamajas (Nõmme 22,...

Euroopa Liidu toiduabi jagamine

Saarde Vallavalitsus alustab Euroopa Liidu toiduabi jagamist toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse saajatele 3.aprillil. Toiduabi väljastatakse Saarde vallamajas (Nõmme 22,...

Aprillis võtab SA Erametsakeskus vastu taotlusi Natura hüvitise taotlemiseks looduskaitseliste piirangute eest erametsamaal.   Sel aastal on metsaomanike jaoks hüvitise taotlemisel...

Natura hüvitise voor metsaomanikele 4.-23.04.2018

Aprillis võtab SA Erametsakeskus vastu taotlusi Natura hüvitise taotlemiseks looduskaitseliste piirangute eest erametsamaal.   Sel aastal on metsaomanike jaoks hüvitise taotlemisel...

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 määrusele nr 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 21.03.2018 korraldusele nr 69 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras"...

Kanakülas asuva Kuuse kinnistu võõrandamine

Vastavalt Saarde Vallavolikogu 21.12.2005 määrusele nr 8 „Saarde vallavara valitsemise kord" ja Saarde Vallavalitsuse 21.03.2018 korraldusele nr 69 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras"...

Veeda suvi kasulikult ja põnevalt!  29. aprillil kell 12-17  toimub Pärnu Kaubamajakas suvetegevuste mess.   Suve veetmise võimalus maal vanaema juures muutub aina...

Suvetegevuste mess 29.aprillil Pärnu Kaubamajakas

Veeda suvi kasulikult ja põnevalt!  29. aprillil kell 12-17  toimub Pärnu Kaubamajakas suvetegevuste mess.   Suve veetmise võimalus maal vanaema juures muutub aina...

Saarde Vallavolikogu istung toimub 21.märtsil 2018 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis. Istungi päevakord ja eelnõud .

Saarde Vallavolikogu 21.03.2018 istung

Saarde Vallavolikogu istung toimub 21.märtsil 2018 algusega kell 14.00 Kilingi-Nõmme klubis. Istungi päevakord ja eelnõud .

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine". Rail Balticu raudteega luuakse uus...

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine". Rail Balticu raudteega luuakse uus...

Maa-amet korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva Pärnu maakonnas Saarde vallas Väljaküla külas asuva Madara kinnisasja müügiks....

Riigivara võõrandamine

Maa-amet korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva Pärnu maakonnas Saarde vallas Väljaküla külas asuva Madara kinnisasja müügiks....

SA Pärnumaa Turism koostöös Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga korraldab koolituse „Sihtrühmapõhise toote turundamine ja arendus" Koolitustsükli maht on 5 päeva ehk 30 akadeemilist...

Sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused Pärnumaa ettevõtetele

SA Pärnumaa Turism koostöös Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga korraldab koolituse „Sihtrühmapõhise toote turundamine ja arendus" Koolitustsükli maht on 5 päeva ehk 30 akadeemilist...

Kikepera harjutusväljakul toimuvate laske- ja taktikaharjutuste märtsikuu  graafik .  

Kikepera harjutusvälja märtsikuu graafik

Kikepera harjutusväljakul toimuvate laske- ja taktikaharjutuste märtsikuu  graafik .  

Ametikoha põhieesmärk Keskkonna- ja heakorraspetsialisti  ametikoha põhieesmärk on keskkonnakaitse, jäätmemajanduse, heakorra ja haljastuse alase tegevuse koordineerimine ja...

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi keskkonna- ja heakorraspetsialisti leidmiseks

Ametikoha põhieesmärk Keskkonna- ja heakorraspetsialisti  ametikoha põhieesmärk on keskkonnakaitse, jäätmemajanduse, heakorra ja haljastuse alase tegevuse koordineerimine ja...

Infopäevale toimub 15.veebruaril kell 15.00-17.00 Pärnus (Kerese tn 4, II korrus) ja osalema on oodatud linna-  ja maakogukondade eestvedajad ja kogukonnapõhiste mittetulundusühingute...

EV 100 infopäev Pärnumaa linna- ja maakogukondadele

Infopäevale toimub 15.veebruaril kell 15.00-17.00 Pärnus (Kerese tn 4, II korrus) ja osalema on oodatud linna-  ja maakogukondade eestvedajad ja kogukonnapõhiste mittetulundusühingute...

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb lumeperioodil jälgida katusele kogunenud lund ja jääd ning see õigeaegselt eemaldada. Katusele...

Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ja jää ehitiste katustelt õigeaegselt eemaldada

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb lumeperioodil jälgida katusele kogunenud lund ja jääd ning see õigeaegselt eemaldada. Katusele...

Kikepera harjutusväljakul toimuvate laske- ja taktikaharjutuste veebruarikuu graafik .

Kikepera harjutusvälja veebruarikuu graafik

Kikepera harjutusväljakul toimuvate laske- ja taktikaharjutuste veebruarikuu graafik .

Kolmapäeval, 14.veebruaril kell 17.00 toimub Kilingi-Nõmme klubis MTÜ Pärnu Lahe Parnerluskogu LEADER taotlusvooru infopäev.  PLPK 2018 taotlusvooru info.  

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu LEADER taotlusvooru infopäev

Kolmapäeval, 14.veebruaril kell 17.00 toimub Kilingi-Nõmme klubis MTÜ Pärnu Lahe Parnerluskogu LEADER taotlusvooru infopäev.  PLPK 2018 taotlusvooru info.  

Pärnumaa Omavalitsuste Liit ootab ettepanekuid inimeste kohta, kes on väärilised kandma Pärnumaa kõrgeimat autasu - Pärnumaa Vapimärki.   Pärnumaa Vapimärk on asutatud Pärnumaale...

Pärnumaa Vapimärgi kandidaatide esitamine

Pärnumaa Omavalitsuste Liit ootab ettepanekuid inimeste kohta, kes on väärilised kandma Pärnumaa kõrgeimat autasu - Pärnumaa Vapimärki.   Pärnumaa Vapimärk on asutatud Pärnumaale...

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks...

Mõtle kaasa, kus võiksid asuda Saarde valla kirjakastid?

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks...

Seenioride vabaajamess aitab leida väärikale eale sobivaid tegevusi ja uusi tuttavaid!   Seenioride vabaajamess on pühapäeval, 11. veebruaril kell 12-16 Pärnu Kaubamajakas. Mess...

11.veebruaril toimub Pärnus Seenioride Vabaajamess 2018

Seenioride vabaajamess aitab leida väärikale eale sobivaid tegevusi ja uusi tuttavaid!   Seenioride vabaajamess on pühapäeval, 11. veebruaril kell 12-16 Pärnu Kaubamajakas. Mess...

ID-kaardi taotlusi saab esitada 1. veebruaril 2018 kell 10.00-11.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu 73).   Taotlemiseks vajalikud dokumendid: taotlusankeet  isikut...

Kilingi-Nõmmes on võimalik esitada ID-kaardi taotlusi

ID-kaardi taotlusi saab esitada 1. veebruaril 2018 kell 10.00-11.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu 73).   Taotlemiseks vajalikud dokumendid: taotlusankeet  isikut...

Ametikoha põhieesmärk Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on planeerimis,- projekteerimis-, ehitusalase tegevuse korraldamine Saarde vallas. Ehitusseadustiku ja muude sellealaste...

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusnõuniku leidmiseks

Ametikoha põhieesmärk Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on planeerimis,- projekteerimis-, ehitusalase tegevuse korraldamine Saarde vallas. Ehitusseadustiku ja muude sellealaste...

Alates 2.jaanuarist 2018 muutuvad Tali teeninduspunkt lahtiolekuajad. Teeninduspunkt on avatud esmaspäeviti ja neljapäeviti 8.00-16.30 ning teisipäeviti 8.00-12.00.  

Tali teeninduspunkti lahtiolekuajad

Alates 2.jaanuarist 2018 muutuvad Tali teeninduspunkt lahtiolekuajad. Teeninduspunkt on avatud esmaspäeviti ja neljapäeviti 8.00-16.30 ning teisipäeviti 8.00-12.00.  

Peamised tööülesanded : vallakantselei juhtimine ja asjaajamise korraldamine; vallavolikogu ja -valitsuse õigus- ja haldusaktide koostamine ning nende nõuetele vastavuse tagamine;...

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi vallasekretäri leidmiseks

Peamised tööülesanded : vallakantselei juhtimine ja asjaajamise korraldamine; vallavolikogu ja -valitsuse õigus- ja haldusaktide koostamine ning nende nõuetele vastavuse tagamine;...

OÜ Saarde Kommunaal on avaldanud Riigihangete Registris hanke „Kilingi-Nõmme ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd" (hanke viitenr. 193430), mille pakkumuste...

OÜ Saarde Kommunaal on välja kuulutanud Kilingi-Nõmme ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööde hanke

OÜ Saarde Kommunaal on avaldanud Riigihangete Registris hanke „Kilingi-Nõmme ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd" (hanke viitenr. 193430), mille pakkumuste...

Saarde Vallavalitsus on  22.detsembril ja 29.detsembril avatud 8.00 - 12.00.

Vallavalitsuse pühadeeelne lahtiolekuaeg

Saarde Vallavalitsus on  22.detsembril ja 29.detsembril avatud 8.00 - 12.00.

Kalita-Jäärja piirkonna talihooldust teostab OÜ EP Ehitustööd  - esindaja Enno Pärn tel. 5148773.   Sigaste-Lodja-Marana piirkonna talihooldust teostab OÜ EP Ehitustööd ...

Saarde piirkonna talihooldustööde tegijad

Kalita-Jäärja piirkonna talihooldust teostab OÜ EP Ehitustööd  - esindaja Enno Pärn tel. 5148773.   Sigaste-Lodja-Marana piirkonna talihooldust teostab OÜ EP Ehitustööd ...

Neljapäeval, 14.novembril 2017 Surju Rahvamajas toimunud Saarde Vallavolikogu istungil valiti kümne poolthäälega vallavolikogu esimeheks Kadri-Aija Viik ning aseesimeheks samuti kümne...

Saarde Vallavolikogu sai uued juhid

Neljapäeval, 14.novembril 2017 Surju Rahvamajas toimunud Saarde Vallavolikogu istungil valiti kümne poolthäälega vallavolikogu esimeheks Kadri-Aija Viik ning aseesimeheks samuti kümne...

Meie tublid inimesed ja toredad sündmused väärivad tunnustamist.  Meenutage mööduvat aastat ja esitage igas kategoorias oma kandidaadid (inimesed, organisatsioonid või sündmused), kes on...

Kultuuritegijate tunnustamine

Meie tublid inimesed ja toredad sündmused väärivad tunnustamist.  Meenutage mööduvat aastat ja esitage igas kategoorias oma kandidaadid (inimesed, organisatsioonid või sündmused), kes on...

Maa-amet on välja kuulutanud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise...

Saarde Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14.detsembril 2017 algusega kell 14.00 Surju Rahvamajas.  Istungi päevakord .

Saarde Vallavolikogu 14.detsembri istung

Saarde Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14.detsembril 2017 algusega kell 14.00 Surju Rahvamajas.  Istungi päevakord .

Pärnumaa Kutsehariduskeskus on avamas uut õppekava „Puidupingioperaator", kus õpe algab juba 8. jaanuaril 2018.    Õpe kestab ainult 1 aasta ja iganädalaselt, õpingute järel...

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses on võimalik õppida puidupingioperaatoriks

Pärnumaa Kutsehariduskeskus on avamas uut õppekava „Puidupingioperaator", kus õpe algab juba 8. jaanuaril 2018.    Õpe kestab ainult 1 aasta ja iganädalaselt, õpingute järel...

Kuni 31.detsembrini 2017 on võimalik esitada ettepanekuid Saarde valla 2017.aasta parimate sporditegijate tunnustamiseks. Saarde valla 2017.aasta parimad sporditegijad valitakse järgmistes...

Sporditegijate tunnustamine

Kuni 31.detsembrini 2017 on võimalik esitada ettepanekuid Saarde valla 2017.aasta parimate sporditegijate tunnustamiseks. Saarde valla 2017.aasta parimad sporditegijad valitakse järgmistes...

Saarde Vallavalitsus maksab alates 8.detsembrist eakate jõulutoetust. Toetust saavad 80-aastased ja vanemad. Toetuse saab kätte vallamajast kab 5 (raamatupidamine) tööpäeviti kell 8.00-12.00...

Eakate jõulutoetus

Saarde Vallavalitsus maksab alates 8.detsembrist eakate jõulutoetust. Toetust saavad 80-aastased ja vanemad. Toetuse saab kätte vallamajast kab 5 (raamatupidamine) tööpäeviti kell 8.00-12.00...