Uudised ja teated

24.11.2015 Koolieelikute toetus

Saarde Vallavalitsuses võetakse kuni 20.detsembrini vastu lasteaias mittekäivate koolieelikute vanematelt avaldusi toetuse saamiseks. Koolieelikute toetust makstakse koolieelsetes lasteasutustes mittekäivatele Saarde valla elanikeregistrisse kantu...  Loe edasi »

20.11.2015 Jäätmehoolduseeskirjast ja uutest nõuetest prügi sorteerimisel
17.11.2015 Kanakülast leitud koer
17.11.2015 PLPK 2014 - 2020 Leader programmperioodi tutvustamise infopäev
09.11.2015 Tööinspektsioon kutsub tööohutusalasele tasuta infohommikule

Saarde vald

 

Voltveti mõis Saarde vald asub Pärnumaa kaguosas. Uued piirid sai vald 2005. aasta 16. oktoobril toimunud kohalike omavalitsuste valimiste tulemusel, kui ühinesid Saarde ja Tali vald ning Kilingi-Nõmme linn. Valla keskus asub Kilingi-Nõmmes. Saarde valla elanike arv 01.01.2014. a seisuga oli 4188. Valla pindala on 707 km².

Saarde vald jaguneb asulateks, milleks on vallasisene linn Kilingi-Nõmme, Tihemetsa alevik ja 23 küla: Jäärja, Kalita, Kamali, Kanaküla, Kärsu, Laiksaare, Lanksaare, Leipste, Lodja, Marana, Marina, Mustla, Pihke, Reinu, Saarde, Sigaste, Tali, Tuuliku, Tõlla, Veelikse, Viisireiu, Väljaküla ja Oissaare. Vallakeskuse kaugus Pärnust on 40 km, Viljandist 50 km, Valgast 100 km ja Mõisakülast 17 km (mööda maanteid). Valla naabriteks on Häädemeeste ja Surju vald Pärnumaal, Kõpu, Halliste ja Abja vald Viljandimaal ning lõunas Läti Vabariik.