Uudised ja teated

20.11.2014 Kilingi-Nõmme - Riia TEC2 õhuliini trassi asukoha määramine ja KSH hindamise aruande avalikustamine

Pärnu Maavalitsus teavitab Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC2 330kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine Pärnu maakonnas" ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamisest Teemaplanee...  Loe edasi »

19.11.2014 Konkurss "Jõuluseade 2014"
18.11.2014 Valminud on Soomaa teemaplaneeringu esimene eskiislahendus
11.11.2014 Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine Pärnu maakonnas
10.11.2014 Postkaartide näitus "Vahvad vanamemmed"

Saarde vald

 

Voltveti mõis Saarde vald asub Pärnumaa kaguosas. Uued piirid sai vald 2005. aasta 16. oktoobril toimunud kohalike omavalitsuste valimiste tulemusel, kui ühinesid Saarde ja Tali vald ning Kilingi-Nõmme linn. Valla keskus asub Kilingi-Nõmmes. Saarde valla elanike arv 01.01.2014. a seisuga oli 4188. Valla pindala on 707 km².

Saarde vald jaguneb asulateks, milleks on vallasisene linn Kilingi-Nõmme, Tihemetsa alevik ja 23 küla: Jäärja, Kalita, Kamali, Kanaküla, Kärsu, Laiksaare, Lanksaare, Leipste, Lodja, Marana, Marina, Mustla, Pihke, Reinu, Saarde, Sigaste, Tali, Tuuliku, Tõlla, Veelikse, Viisireiu, Väljaküla ja Oissaare. Vallakeskuse kaugus Pärnust on 40 km, Viljandist 50 km, Valgast 100 km ja Mõisakülast 17 km (mööda maanteid). Valla naabriteks on Häädemeeste ja Surju vald Pärnumaal, Kõpu, Halliste ja Abja vald Viljandimaal ning lõunas Läti Vabariik.